Aktualizovali sme dielne.sk

Od konca októbra si už na dielne.sk viete vyhľadať nielen chránené dielne, ale aj sociálne podniky.

Prostredníctvom tohto portálu sa snažíme podporiť tzv. náhradné plnenie a umožniť firmám vyhľadávať služby a produkty jednoduchým a prehľadným spôsobom. Firmy tiež motivujeme k tomu, aby ich oslovovali aj ako dodávateľov počas celého roka.

 

Vedeli ste, že chránené dielne a sociálne podniky spolu zamestnávajú približne 11 000 ľudí? Keďže nie každý uchádzač o prácu sa vie uplatniť na otvorenom trhu, ich udržateľnosť a stabilita sú pre ľudí so zdravotným znevýhodnením veľmi dôležité.

Pre firmy odporúčame prečítať aj odpoveď na otázku, Kedy si firma môže uplatniť povinný odvod za zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím?

Prieskum o postojoch voči inakostiam na pracovisku

Profesia opäť zisťovala, ako sú na Slovensku viditeľní ľudia s rôznymi inakosťami. Trendy sme porovnali aj v rámci regiónu strednej a východnej Európy, Fínska a niektorých krajín v západnej Európe.

Opäť sa nám potvrdilo, že ľudia, ktorí mali osobnú skúsenosť s kolegyňou/kolegom s inakosťou, ich prítomnosť na pracovisku vnímajú pozitívnejšie ako tí, ktorí osobnú skúsenosť nemali.

 

Zároveň mierne stúpol počet ľudí, ktorí vnímajú diverzitu na pracovisku ako niečo, čo ich negatívne ovplyvňuje. Odpovede respondentov potvrdzujú, že firmy sú v téme diverzity oproti minulosti aktívnejšie.
 

Profesia prieskum prvýkrát realizovala v júni 2018 a nové dáta sú z augusta 2020. Prieskum prebiehal v 2 častiach. V prvej sme mapovali postoje voči inakostiam na pracovisku, v druhej názory a skúsenosti s diskrimináciou. Zber dát sa uskutočnil cez projekt, ktorý mapuje platové ohodnotenie zamestnancov paylab.com
Podrobnejšie informácie radi poskytneme na adrese: podlesna (@) profesia.sk