Časté otázky (a praktické odpovede)

Kedy si firma môže uplatniť povinný odvod za zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím?


Firma si môže uplatniť povinný odvod za zamestnávanie ľudí so ZP v prípade, že zamestnanci majú priznanú invaliditu (a teda ich miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je vyššia ako 40 %). Viac informácií nájdete v príručke pre firmy (odkaz na ďalšie zdroje).
Aký je rozdiel medzi osobným a pracovným asistentom?


Oba pojmy a typy podpory slúžia na skvalitnenie života osobám so zdravotným postihnutím, zmiernenie následkov zdravotného postihnutia, či sanáciu existujúcich deficitov u osoby so zdravotným postihnutím vyplývajúcich zo zdravotného postihnutia. Kompletne odlišné je legislatívne zakotvenie aj účel, pre ktorý boli oba pojmy vytvorené a zavedené. Osobný asistent pomáha fyzickej osobe s ŤZP pri rôznych úkonoch a činnostiach, pomáha jej viesť relatívne nezávislá a samostatný život. Pracovný asistent pomáha osobe s ŤZP pri výkone zamestnania a osobných potrieb počas pracovného času. Viac informácií nájdete na tomto odkaze: https://www.sosrdcom.sk/faq.
Musí firma zamestnávať osoby so zdravotným znevýhodnením?


Podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti je spoločnosť, ktorá zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, povinná zamestnávať 3,2 % občanov so zdravotným postihnutím.
Aký je rozdiel medzi preukazom ŤZP a priznanou invaliditou?


Preukaz ŤZP slúži pre občanov so ZZ a súvisí s finančnými kompenzáciami, na zamestnanie osoby s preukazom ŤZP nemá samotný preukaz vplyv. Priznaná invalidita je miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je vyššia ako 40 % a firma si za takéhoto zamestnanca môže uplatniť povinný podiel zamestnávania osôb so ZP. Viac informácií o preukaze ŤZP nájdete kliknutím SEM.
Chceme vo firme dať príležitosť aj osobám so zdravotným znevýhodnením. Ako začať? Kde hľadať týchto uchádzačov?


Môžete využiť databázu uchádzačov o prácu na profesia.sk. V rozšírenom vyhľadávaní zakliknite "zobraziť iba uchádzačov so zdravotným znevýhodnením" a skúste ich osloviť priamo. Prípadne si pozrite Ako začať alebo nás kontaktujte.
Ako firma máme povinnosť zamestnávať osoby so zdravotným znevýhodnením, nie je však v našich silách vytvoriť priestor pre ich zamestnanie. Aké máme možnosti?


Ak vám ako firme vyplýva povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím a nezamestnávate ich, môžete buď "iba" zaplatiť odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (ZP) alebo môžete využiť náhradné plnenie - zadáte zákazku alebo odoberiete výrobky a služby chránenej dielne (alebo registrovaného sociálneho podniku), ktorá zamestnáva ľudí so ZP, od občana so ZP alebo od zamestnávateľa, ktorého zamestnanci sú občanmi so ZP. Najjednoduchšie bude otvoriť si portál dielne.sk a vybrať chránenú dielňu alebo registrovaný sociálny podnik podľa toho, aké produkty alebo služby hľadáte.
Mám si do životopisu uviesť zdravotné znevýhodnenie?


V životopise uvádzajte konkrétne zdravotné znevýhodnenie len vtedy, ak to súvisí s prácou, o ktorú sa uchádzate. Pre firmu je dôležité vedieť, či máte alebo nemáte priznanú invaliditu najmä z pohľadu Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti. Uviesť môžete aj mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Nezabudnite uviesť, ako danú prácu viete vykonávať aj napriek svojmu znevýhodneniu. Viac informácií nájdete v príručke pre uchádzačov, ktorú nájdete v záložke Užitočné informácie.

otazka.png