top of page
Grand_Elektraren_Community_Centre_2021_062.jpeg

Profesia Lab: exkurzie v máji 2023

DXC Technology
logodxc.png

Miesto: Bratislava (Galvaniho 7/A)
Typ práce: IT práce (Analytik, Kontrolór kvality, SW developer)

Požadovaný jazyk: slovenský, anglický

Termíny exkurzií: dohodou

Výkon práce: hybridne (z kancelárie / z domu)
 

O spoločnosti:
https://careers.dxc.com/global/en

Počas exkurzie vám predstavíme prácu na týchto pozíciách:

Junior Analytik, Analytik

 • Analýza dát z rôznych zdrojov (Excel, Databázy...) 

 • Spracovanie dát do reportov 

 • Prezentácia reportov 

 • Využitie Powerapps – formuláre, automatizácia, vytváranie flow

 

Kontrolór kvality v lokalizácii

 • overenie, aby zlokalizovaný (čiže preložený) obsah (=target) zodpovedal pôvodnému zdrojovému (=source) obsahu, a spĺňal kvalitatívne štandardy a očakávania klient

 • vykonávanie vizuálnej kontroly reklamných obrázkov v rôznych jazykoch podľa vopred stanovených krokov, zvyčajne realizované v Microsoft Office tools  

 • vyhľadávanie chýb, ako napríklad nesprávne číslo, chýbajúce slovo, nesprávny obrázok s nesprávnym textom. 

 • zaznamenávanie a nahlasovanie nájdených chýb vo vopred dohodnutom formáte 

Software developer 

 • English

 • Knowledge of OOP (principles, practices, patterns)

 • Basic coding experiences in Java

 • Good analytical problem-solving skills

Cvičenie počas exkurzie:

Kontrolór kvality v lokalizácii:

 • uchádzač dostane presné inštrukcie čo má kontrolovať a ako má nájdené chyby zaznamenať:

 • typy chýb, ktoré sa hľadajú, budú uchádzačovi názorne vysvetlené;

 • uchádzač dostane na posúdenie Anglický obrázok a Francúzsky obrázok a bude hľadať chyby a nedostatky na Francúzskom obrázku. Toto cvičenie sa bude opakovať podľa toho, koľkoobrázkov treba skontrolovať;

 • obrázky sa porovnávajú vizuálne na monitore;

 • nájdené chyby uchádzač zaznamená do excel alebo word dokumentu;

 • podľa jednoduchosti alebo zložitosti obrázkov bude závisieť aj množstvo obrázkov, ktoré uchádzač stihne porovnať;

 • nie je potrebná znalosť iného cudzieho jazyka ako Angličtina.

Software Developer in JAVA:  

 • Náplňou práce kandidáta v DXC bude programovanie v JAVA. 

Prístupnosť pracoviska: 

Bezbariérové toalety sú k dispozícii v budove
Tichá miestnosť je k dispozícii
Firemné oblečenie - neformálne
Firemné kuchynky 
Pracuje sa na zdieľaných pracovných miestach

Program exkurzie:

10:30  Registrácia na recepcii budovy (k registrácii bude potrebný občiansky preukaz)

Zoznámenie sa s priestorom (napr. kde sú toalety) 

Občerstvenie: káva, čaj, voda 

11:00  Predstavenie spoločnosti 

úvod o firme – čomu sa venuje, predstavenie kolegov, ktorí budú viesť odbornú časť  

úvodné info o práci, ktorú si budú môcť uchádzači vyskúšať 

12:15  Prestávka na obed

13:00  Porada IT tímu 

Spoznáte, ako prebieha štandardná komunikácia medzi programátormi, ako si plánujú veci, riešia problémy

13:30 Cvičenia pre uchádzačov

15:30 Záver – zhrnutie – dohodnutie prípadných cvičení na domov  

bottom of page