top of page
Grand Elektrarna - Coworking 2021 310.jpeg

Profesia Lab: exkurzie v máji 2023

Magistrát mesta Bratislava
logo_magistrat.png

Miesto: Bratislava (Primaciálne námestie 1)
Typ práce: administratívne práce (registratúra, podateľňa)

Požadovaný jazyk: slovenský

Termíny exkurzií: dohodou

Výkon práce: v kancelárii
 

O spoločnosti:
https://bratislava.sk/

Počas exkurzie vám predstavíme prácu na týchto pozíciách
:

Pracovník registratúrneho strediska 

 • Realizovanie správy registratúry  

 • Zabezpečovanie výkonu a úkony spojené s požičiavaním projektovej dokumentácie 

 • Zabezpečovanie kompletného uloženia spisov v určených priestoroch 

 • Vykonávanie vyhľadávania písomností potrebných pre pracovné úrady, legislatívno-právne a finančné oddelenie 

 • Zabezpečovanie skartácie písomností podľa registratúrnych znakov

 

Pracovník podateľne

 • Vedenie evidencie prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty v informačnom systéme elektronickej podateľne. 

 • Podieľanie sa na činnostiach podateľne v súlade s registratúrnym poriadkom hlavného mesta a internými smernicami.  

 • Triedenie pošty, príprava listových a balíkových zásielok na expedíciu, odoslanie podľa platných interných smerníc a usmernení.  

 • Vykonávanie činnosti v oblasti administratívnej agendy v podateľni hlavného mesta.  

 • Prijímanie a prepájanie telefonických hovorov v rámci hlavného mesta.   

 • Prijímanie hovorov od obyvateliek a obyvateľov a zodpovedanie ich rôznorodých otázok. 

 • Zodpovednosť za prijatú a odoslanú poštu. 

 

Cvičenie počas exkurzie:

Riešenie požiadaviek, podaní a podnetov prichádzajúcich od občanov na front office, ukážka spracovania podnetov email/ops/infolinka.

Dielčie administratívne činnosti (skenovanie, pečiatkovanie, frankovanie).

Prístupnosť pracoviska: 

Bezbariérový prístup do budovy

Bezbariérové toalety k dispozícii v budove
Firemné oblečenie - formálne
Firemné kuchynky 

Program exkurzie:

časový harmonogram

9:00  Prihlásenie na pracovisku podateľne/ registratúrneho strediska

Prihlásenie sa na odd. ľudských zdrojov – podpis dokumentov (zmluva, BOZP,...) 

9:30  Predstavenie spoločnosti 

úvod o firme – čomu sa venuje, predstavenie kolegov, ktorí budú viesť odbornú časť  

úvodné info o práci, ktorú si budú môcť uchádzači vyskúšať 

10:00 Prevedenie náplňou práce na pracovisku podateľne /registratúrneho strediska 

Spoznáte, ako prebieha štandardná práca na oddelení 

13:00 Cvičenia pre uchádzačov - štandardná práca na oddelení  

14:00 Záver – zhrnutie   

bottom of page