top of page
BIG PRODUCTION INDUSTRY-MAREK PORTRAITS 2022 032.jpeg

Profesia Lab: exkurzie v máji 2023

Odvoz a likvidácia odpadu
kolo.png

Miesto: Bratislava (OC KORZO - Pestovateľská 13)
Typ práce: manuálna práca (príjem a triedenie vecí vhodných na opätovné použitie, ...)

Požadovaný jazyk: slovenský

Termíny exkurzií: 2. polovica mája 2023 

Výkon práce: na pracovisku (v predajni)
 

O spoločnosti:
https://www.olo.sk/

Počas exkurzie vám predstavíme prácu na týchto pozíciách
:

Pracovník príjmu 

  • príjem a triedenie vecí vhodných na opätovné použitie od občanov na mieste k tomu určenom 

  • triedenie a kontrola vecí a ukladanie do skladu určeným spôsobom 

  • ukladanie vecí podľa pokynu nadriadeného na miesta v predajni 

  • kontrola funkčnosti vecí 

  • evidencia vecí, prípadná fotodokumentácia a označovanie vecí 

  • obsluha a manipulácia VZV 

  • vedenie potrebnej evidencie  

  • udržiavanie čistoty na pracovisku, upratovanie pracoviska 

 

Cvičenie počas exkurzie:

Pretriediť knihy, upratať regál s hračkami, doplniť tovar  

Prístupnosť pracoviska: 

Bezbariérový prístup do budovy a predajne

Bezbariérové toalety nie sú k dispozícii
Tichá miestnosť nie je k dispozícii - ide o predajňu a sklad
Počet ľudí v tíme 5-10 
Firemné oblečenie – neformálne okrem povinných prvkov BOZP pri práci v sklade
 

Program exkurzie:

10:00  Privítanie pri vchode do predajne

Zoznámenie sa s priestorom, zasadačka, toalety, sklad 

Občerstvenie: káva, čaj, voda, keksy

10:30  Predstavenie spoločnosti 

prehliadka predajne, skladu 

úvodné info o práci, ktorú si budú môcť uchádzači vyskúšať 

11:00 Cvičenia pre uchádzačov počas exkurzie a rozhovory

12:00 Obedňajšia prestávka

12:30 Záver – zhrnutie   

bottom of page