top of page
Grand Elektrarna - Coworking 2021 310.jpeg

Profesia Lab: exkurzie v máji 2023

Slovenská sporiteľňa
slsp.jpg

Miesto: Bratislava (Tomášikova 48, aj pre uchádzačov z Nitry)
Typ práce: asistentské a administratívne práce

Požadovaný jazyk: slovenský, výnimočne anglický

Termíny exkurzií: 24.5.2023 

Výkon práce: v kancelárii
 

O spoločnosti:
https://www.slsp.sk/sk/ludia

Počas exkurzie vám predstavíme prácu na týchto pozíciách
:

 

Administrátor/ka reportov 

 • generovanie denných reportov prostredníctvom aplikácie NIS Admin FE

 • potreba znalosti EXCELU a základná znalosť práce s PC 

 

Tester/ka

 • vytváranie testovacích prípadov a testovanie pripravovaných zmien na účtoch v testovacom prostredí 

 • potreba základnej znalosti práce s PC a EXCEL

 

Skenovač/ka dokumentov

 • digitalizácia dokumentov 

 • potreba základnej znalosti PC a skenovania

 

Administratívna podpora Sociálnej banky

 • prijímanie, evidencia a odosielanie pošty (potreba orientácie po budove a spolupráca s podateľňou) 

 • archivácia, inventarizácia a digitalizácia dokumentov (potreba ovládania skenovania) 

 • vyhľadávanie informácií a dát v tabuľkách a ich spracovanie (potreba ovládať programy EXCEL a ACCESS)

 

Práca v archíve I.

 • inventarizácia/ katalogizovanie zbierkových predmetov, pečiatok a dokumentov 

 • potrebná základná znalosť PC, najmä EXCEL a skenovanie

 

Práca v archíve II.

 • inventarizácia/katalogizovanie a digitalizácia zmlúv a dokumentácie

 • potrebná základná znalosť PC, najmä EXCEL a skenovanie

 

Podpora interného servisu

 • príprava vozidiel, umývanie/čistenie vozidiel, kontrola kvapalín

 • bez potreby vodičského preukazu

 

Podpora podateľne

 • frankovanie odchádzajúcej pošty na stroji, triedenie doručeniek, kontrola a skenovanie doručenej pošty, evidencia došlej pošty v systéme

 • potrebná základná znalosť PC (najmä program ISES a EXCEL), skenovania, práca s tlačiarňou etikiet a čítačkou čiarových kódov

 • ranná práca od 5:50 hod. 

 

Dátový asistent/tka interného servisu

 • zhromažďovanie dát z menších cvs. súborov a ich zaradenie do prehľadnej tabuľky v xls.

 • potrebné ovládať EXCEL

 

Asistent/ka odboru Správy majetku

 • vypracovanie novej evidencie – tabuľky pre rámcové zmluvy, práca s dátami a tabuľkami

 • potreba ovládať EXCEL a ďalšie základy PC

 

Asistent/ka ESG tímu

 • príprava pptx prezentácií, organizácia podujatí, tvorba vzdelávací materiálov, práca s dátami – tvorba tabuliek a grafov 

 • potreba znalosti PC, programov PowerPoint a EXCEL

Ponúkané pracovné pozície v Nitre:

Administratívna podpora klientskeho centra 

 • presun nahrávok zo servera do archívu (práca s PC) 

 • aktualizácia reportov a práca s tabuľkami, úprava dokumentov na sharepointe – vyhľadávanie starých a dopĺňanie nových informácií (práca s MS Word) 

 • zadávanie CA a prístupov do aplikácie, vypočutie a vyhodnotenie nahrávok hovorov a dohadovanie stretnutí

Cvičenie počas exkurzie:

bude doplnené aj podľa záujemcov a ich zručností. Vhodné je poslať životopisy vopred.  

Prístupnosť pracoviska: 

Bezbariérový prístup do budovy 

Bezbariérové toalety v Bratislave sú k dispozícii; v Nitre nie sú
Tichá miestnosť k dispozícii
Firemné oblečenie je neformálne
Firemné kuchynky 
Firemná jedáleň je len v Bratislave
 

Program exkurzie:

časový harmonogram bude doplnený 

bottom of page