top of page
Grand_Elektraren_Community_Centre_2021_062.jpeg

Profesia Lab: exkurzie v máji 2023

Všeobecná úverová banka
Picture1.png

Miesto: Bratislava (Mlynské Nivy 1)
Typ práce: IT práce (testovanie aplikácií)

Požadovaný jazyk: slovenský, výnimočne anglický

Termíny exkurzií: 12.5.2023

Výkon práce: hybridne (z kancelárie / z domu)
 

O spoločnosti:
https://www.vub.sk/

Počas exkurzie vám predstavíme prácu na týchto pozíciách
:

Tester

  • Ako náš tester alebo testerka budeš testovať aplikácie, ktoré používa klient banky -  mobilné, internetové bankovníctvo  

  • Zadanie úlohy dostaneš v ústnej podobe, vo WORD dokumente obdržíš informácie na preštudovanie.    

  • Pripravíš test    

  • To čo zistíš, zaznačíš do aplikácie JIRA   

  • Zúčastníš sa porady 

 

Cvičenie počas exkurzie:

Príklad:

  • Otestuj internet banking podľa priloženého test prípadu:   

  • Hlavička TC: Žiadosť o bankové potvrdenie – Potvrdenie o vedení účtu     

  • (konkrétny príklad cvičenia má k dispozícii pracovný kouč v podkladoch)

Prístupnosť pracoviska: 

Bezbariérové toalety nie sú k dispozícii
Tichá miestnosť - áno
Firemné oblečenie - formálno-uvoľnené (vysvetlí Ti pracovný kouč)
Firemné kuchynky sú k dispozícii
Firemná jedáleň - áno v Bratislave
Pracuje sa na zdieľaných pracovných miestach

 

Program exkurzie:

(rovnakú exkurziu je možné zrealizovať aj v poobedňajších hodinách so začiatkom o 13:00 hod.)

10:00  Registrácia na recepcii  

K registrácii bude potrebný občiansky preukaz

10:15 zoznámenie sa s priestorom (napr. kde sú toalety, kuchynky) 

Občerstvenie: káva, čaj, voda 

10:30  Predstavenie spoločnosti 

Úvod o firme – čomu sa venuje, rozhovor s uchádzačmi, čo už o VUB vedia, čo by sa chceli opýtať  

Predstavenie kolegov, ktorí budú viesť odbornú časť

Úvodné info o práci, ktorú si budú môcť uchádzači vyskúšať 

11:00 Porada užšieho tímu testingu  

Stážisti spoznajú, ako prebieha štandardná komunikácia medzi testermi, testermi a programátormi, ako si plánujú veci, riešia problémy 

11:30 Rozhovor o tom, ako vnímali poradu – čo si uvedomili, čo im vadilo a pod.  

Cvičenia – vysvetlenie  

12:30 Obedňajšia prestávka 

13:00 Záver – zhrnutie - dohodnutie prípadných cvičení na domov   

bottom of page