top of page
Grand Elektrarna - Coworking 2021 310.jpeg

Profesia Lab: exkurzie v máji 2023

Bratislavská vodárenská spoločnosť

Miesto: Bratislava (OC Central - Metodova 6), Senica, Pezinok (OC Plus)
Typ práce: administratívna činnosť na Kontaktnom centre

Požadovaný jazyk: slovenský

Termíny exkurzií: 9. máj 2023

Výkon práce: na pracovisku
 

O spoločnosti:

https://www.bvsas.sk/

                                   
Počas exkurzie vám predstavíme prácu na týchto pozíciách
:

Referent kontaktného centra

  • prijímanie a spracovávanie objednávok od zákazníkov 

  • vykonávanie administratívnych prác súvisiacich s agendou kontaktného centra 

  • poskytovanie poradenských a konzultačných služieb zákazníkom v oblasti zmluvných vzťahov a iných poskytovaných služieb 

  • preberanie žiadostí doručených na kontaktné centrum s následným spracovaním 

  • prijímanie bezhotovostných platieb

 

Technický pracovník vyjadrovacích činností 

  • príprava písomných stanovísk a vyjadrení k žiadostiam zákazníkov BVS, a.s., ktoré sú podkladom pre zriadenie vodovodných alebo kanalizačných prípojok 

  • vyhotovenie vyjadrení k technickým podmienkam pripojenia alebo odpojenia nehnuteľností na verejný vodovod a kanalizáciu 

  • kontrola návrhov pripojení stavieb na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu 

  • poskytovanie konzultácií pre klientov súvisiacich s technickými informáciami k možnosti napojenia na verejný vodovod a kanalizáciu

Cvičenie počas exkurzie:

Na exkurzii si môžu uchádzači vyskúšať komunikáciu so zákazníkmi, skenovanie, prácu s tlačiarňou, zakladanie spisov.  

 

Prístupnosť pracoviska: 

Bezbariérové toalety nie sú k dispozícii

Tichá miestnosť je k dispozícii
Firemné oblečenie bude poskytnuté
Firemné kuchynky 

 

Program exkurzie:

časový harmonogram bude doplnený podľa počtu záujemcov 
 

bottom of page