top of page

Výpomoc so srdcom pre firmy

V rámci programu ponúkame pomoc a podporu firmám, ktoré chcú zamestnať osobu so zdravotným znevýhodnením, no nevedia, ako začať. Naše skúsenosti a praktické odporúčania máte k dispozícii bezplatne: výsledky prieskumov, praktickú príručku či záznam z webinára Praktická diverzita nájdete v záložke Užitočné informácie.

Ako začať

Ako začať?

Hľadáte zamestnanca cez Profesia.sk?

Využite databázu uchádzačov o prácu so zdravotným znevýhodnením - ich životopisy máte k dispozícii bezplatne. 

Stačí si v databáze životopisov cez rozšírené vyhľadávanie zobraziť iba uchádzačov so zdravotným znevýhodnením.

Máte práce, ktoré chcete zadať externe? 

 

Vyskúšajte chránené dielne alebo registrované sociálne podniky.

Na stránke dielne.sk si vyhľadajte dielne alebo podniky podľa služby či produktu, ktoré dopytujete. Následne ich môžete osloviť priamo cez kontaktný formulár alebo si pozrieť ich webové stránky, na ktoré odkazujú.

Máte vo firme benefity pre zamestnancov? 

Osoby so zdravotným znevýhodnením môžete podporiť aj formou benefitov pre zamestnancov.
V spolupráci so školami či chránenými dielňami
im môžete poskytnúť zaujímavé benefity napríklad
vo forme žehlenia oblečenia, čím dáte prácu osobe
so zdravotným znevýhodnením.

Sú aj iné možnosti? 
 

Ak pre vás nie je vyhovujúca ani jedna z uvedených možností alebo máte ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať a radi spolu s vami premyslíme, aké riešenie by pre vás bolo vhodné. Kontakt nájdete na tomto odkaze

Prečo začať

Prečo zamestnávať osoby so zdravotným znevýhodnením

Pretože otvoriť sa novým skupinám potenciálnych zamestnancov môže byť riešením demografického trendu, ktorý popisuje Inštitút zamestnanosti

Ak je firma otvorená možnosti zamestnať aj človeka so zdravotným znevýhodnením, má väčšiu šancu nájsť človeka s adekvátnou kvalifikáciou.

Zamestnanie človeka s priznanou invaliditou môže zamestnávateľovi napomôcť pri plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím a pomôže formovať hodnoty spoločnosti: aj podľa našich prieskumov ľudia, ktorí majú osobnú skúsenosť s kolegom so zdravotným znevýhodnením, ich vnímajú dvakrát pozitívnejšie ako ľudia bez tejto skúsenosti.

Odboré poradenstvo

Inšpirujte sa

 

Pozrite si príbeh o začlenení autistu Maja do pracovného kolektívu. Svoju skúsenosť popisuje Majov kolega Dávid. Asistenciu pracovného začlenenia poskytlo Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie.

Odborné poradenstvo a podpora pre firmy

Viacerým firmám sme pomohli rozbehnúť zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením formou pilotných spoluprác a exkurzií na pracovisku.

Ak chcete začať aj vy, vypočujeme vás, spoznáme dôvody, ktoré vás k tomu vedú a poskytneme čo najlepšiu podporu a radu. Ak vás to zaujíma, dohodnite si s nami rozhovor alebo si pozrite nižšie, aké máte možnosti.

Inšpirujte sa

Môžete si tiež pozrieť skúsenosti iných firiem či škôl, ktoré majú z vytvorenia príležitosti pre ľudí so zdravotným znevýhodnením alebo sa nechajte inšpirovať skúsenosťami rodičov. 

Podklady pre firmy

Podklady pre firmy

Či ste zamestnávateľ, človek so zdravotným znevýhodnením alebo rodič dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, naše skúsenosti a praktické odporúčania vám ponúkame bezplatne. Na tejto stránke nájdete všetky naše dostupné materiály alebo odkazy na ne. Veríme, že naše príručky, videá či webináre budú prínosné. 

Príručka pre zamestnávateľov 

Príručka poskytuje zamestnávateľovi stručný a praktický prehľad legislatívy, prieskumov a najčastejších otázok týkajúcich sa zamestnávania osôb so zdravotným znevýhodnením.

Príručku si môžete prezrieť online, otvoriť v prehliadači alebo stiahnuť.

Bezbariérové pracovisko 

 

Potreba mať bezbariérové pracovisko vyšla v našom prieskume o obavách a prekážkach zamestnávateľov ako najčastejšia prekážka pre zamestnanie človeka so zdravotným znevýhodnením.

Prinášame preto prehľad riešení a praktických rád ako pracovisko debarierizovať.

Webinár Praktická diverzita

 

Na webinári sprostredkúvame osobné skúsenosti k téme zamestnávania osôb so zdravotným znevýhodnením a bezbariérovému pracovisku. Svoje skúsenosti s nami zdieľali nielen zamestnávatelia, ale aj zamestnanci. Venovali sme sa tiež téme duševného zdravia na pracovisku. 

Prieskumy

Činnosti spoločnosti Profesia vychádzajú z reálnych dát a potrieb, ktoré zisťujeme prostredníctvom prieskumov. Ich výsledky s vami zdieľame bezplatne. Ak si ich chcete pozrieť, kliknite na odkaz nižšie.

bottom of page