top of page

Míľniky programu Výpomoc so srdcom

NOVEMBER 2022

Konferencia Neurodiverzita na pracovisku a Profesia Lab 

Na konferencii Neurodiverzita na pracovisku sme predstavili koncept Profesia Labu a otvorili registrácie. Profesia lab spúšťame od januára 2023. Prosíme, pred registráciou si pozrite Sprievodcu Profesia Labom, ktorý nájdete pri materiáloch na stiahnutie.

 

OKTÓBER 2021

Získali sme ocenenie Národná cena kariérového poradenstva 2021

Zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením je téma, ktorej sa v Profesii dlhodobo venujeme. Chceme, aby si každý bez rozdielu mohol nájsť zmysluplnú prácu. Na podporu uchádzačov so zdravotným znevýhodnením sme v roku 2021 vydali príručku s odporúčaniami pre hľadanie si práce. 

Tešíme sa, že naša aktivita nezostala bez povšimnutia a odborná porota slovenského centra Euroguidance ju ocenila Národnou cenou kariérového poradenstva. 

Ďakujeme za toto ocenenie, ktoré je ďalšou ukážkou toho, že venovať sa tejto téme má zmysel.

 

Viac informácií si môžete pozrieť kliknutím sem.  

MÁJ 2021

Sprostredkovali sme skúsenosti so zamestnávaním osôb so zdravotným znevýhodnením

Na webinári Praktická diverzita sme hovorili o tom, ako fungujú na pracovisku ľudia so zdravotným znevýhodnením či o tom, čo predstavuje diverzita na pracovisku. Ako sa na ňu pripraviť a ako ju dosiahnuť? 

 

Svoje skúsenosti so zamestnávaním ľudí so špecifickými potrebami s nami zdieľali Vojtěch Polášek a Matej Týč (Red Hat) a Eva Jankovičová (Curaprox Slovensko). Skúsenosti s podpornými službami pre zamestnávateľov a zamestnancov so znevýhodnením zdieľali Marek Madro (IPčko.sk) a Ivan Páleník (hendikup.sk). 

Záznam z webinára si môžete bezplatne pozrieť, nájdete ho v časti Užitočné informácie

APRÍL 2021

Spísali sme praktické rady pre firmy a ľudí so zdravotným znevýhodnením hľadajúcich prácu

 

Zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením prináša rôzne otázky. Ako viesť rozhovor s uchádzačom, ktorý má zdravotné znevýhodnenie? Na aké príspevky mám zo zákona nárok, ak dám prácu človeku s priznanou invaliditou? Odpovede na tieto a ďalšie otázky si môžete pozrieť súhrnne na jednom mieste - v príručke pre firmy. 

Pre uchádzačov a uchádzačky so zdravotným znevýhodnením sme zase spísali praktické odporúčania k hľadaniu si práce, ktoré si vyžaduje prípravu a čas. Ako zistiť, čo chcem robiť a akú prácu si mám nájsť? Mám alebo nemám povedať vopred o svojom zdravotnom znevýhodnení? Aj na tieto otázky nájdete praktické odpovede. 

Príručky nájdete v záložke Užitočné informácie

OKTÓBER 2020

Aktualizovali sme Dielne.sk

Od októbra 2020 na stránke dielne.sk nájdete nielen chránené dielne, ale aj sociálne podniky, ktoré sa na webe zaregistrovali.

Prostredníctvom tohto portálu sa snažíme podporovať využívanie náhradného plnenia. Umožňujeme jednoduché a prehľadné vyhľadávanie medzi službami a produktami týchto dodávateľov a tiež motivujeme firmy, aby ich využívali počas celého roka. 

Vedeli ste, že chránené dielne a sociálne podniky v tomto období zamestnávajú približne 11 000 ľudí? Keďže nie každý uchádzač o prácu sa vie uplatniť na otvorenom trhu, ich udržateľnosť a stabilita sú pre ľudí so zdravotným znevýhodnením veľmi dôležité. 

Pre firmy odporúčame prečítať aj odpoveď na otázku Kedy si firma môže uplatniť povinný odvod za zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím? 

AUGUST 2020

Diverzita na pracovisku

 

V Profesii sme zisťovali, ako sú na Slovensku viditeľní a akceptovaní ľudia s rôznymi inakosťami. Trendy sme porovnali aj v rámci regiónu strednej a východnej Európy, Fínska a niektorých krajín v západnej Európe.

 

Otázky sme vypracovali v spolupráci s externými expertami v téme diverzity. Zisťovali sme postoje a skúsenosti voči 6 skupinám: 

  • ľuďom s viditeľným zdravotným znevýhodnením

  • LGBTI komunite

  • ľuďom patriacim k národnostnej menšine alebo etnickej skupine

  • matkám s deťmi pod 10 rokov

  • ľuďom nad 55 rokov

 

Prieskum sme realizovali cez projekt Paylab.com, ktorým Profesia mapuje platové ohodnotenie zamestnancov. Prvý prieskum sme zrealizovali v júni 2018, druhý mierne rozšírený v auguste 2020. Podklady nájdete na tomto odkaze.

SEPTEMBER 2020

Čo sú najčastejšie obavy firiem pri zamestnávaní ľudí so zdravotným znevýhodnením? 

 

100 rôznych firiem z celého Slovenska sme sa opýtali, či zamestnávajú aj ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ak áno, tak aj čo sú ich najčastejšie obavy a ak nie, tak aké prekážky vnímajú. Výsledky sme komunikovali aj Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR s návrhom dvoch konkrétnych riešení. 

bottom of page