top of page

Neurodiverzita na pracovisku

V utorok 22. novembra 2022 sa bude konať medzinárodná konferencia Neurodiverzita na pracovisku. Predstavíme koncept Profesia Labu a príklady dobrej praxe v zamestnávaní ľudí so znevýhodnením z USA.

Účasť je bezplatná.

Čo je Profesia Lab

Profesia Lab je neziskový projekt spoločnosti Profesia, ktorý bude
zameraný na spoluprácu pracovných koučov a firiem s cieľom začleniť
ľudí so znevýhodnením podľa ich schopností a zručností na pracovisko.

Zahŕňať bude aj prípravu uchádzačov o prácu so zameraním na jemné
zručnosti na pracovisku. Využijeme skúsenosti, ktoré v zahraničí majú
pri zamestnávaní tzv. neurodivergentných uchádzačov (ľudí s autizmom,
ADHD, dyslexiou, dyskalkúliou a ďalšími neurovývinovými odlišnosťami). 

Registrácia a partneri konferencie

Registrácia je otvorená, registrovať sa môžete na odkaze nižšie.

Partnermi konferencie sú Fulbright Slovakia a Charta diverzity. Konferencia bude v hybridnom formáte (v Bratislave a online). Účasť je bezplatná.

obrazok_prezentacia.png

Program konferencie

Počas konferencie predstavíme Tréning  jemných zručností pre prípravu ľudí so  znevýhodnením na zamestnanie, ktorý pilotne otestujeme od januára 2023 prezenčnou formou na Odbornom učilišti Dúbravská cesta v Bratislave a v online podobe na vybranej skupine ľudí z celého Slovenska. Tréning predstaví profesorka Connie Sung z Michigan State University.

Príklady dobrej praxe vyzdieľa viceprezident pre ľudské zdroje spoločnosti Peckham, pán James Caleb Adams. Zamestnávajú viac ako 3500 ľudí s rôznym znevýhodnením a pripravujú zamestnancov aj na začlenenie v iných firmách.

 

Skúsenosti so zamestnávaním neurodivergentných ľudí z IT prostredia, ako to ovplyvnila práca z domu a aké by mala mať firma očakávania odprezentuje  projektová manažérka zodpovedná za Diversity Talent Acquisition v spoločnosti Dell Technologies v USA, pani Danielle Biddick.

 

Na záver prinesieme pohľad z druhej strany: ako sa na prijatie človeka s neurovývinovými odlišnosťami môžu pripraviť kolegovia. Pani Sara Sanders Gardner vytvorila program Neurodiversity Navigators na Bellevue College v štáte Washington, USA a firmám pomáha vytvárať kultúru otvorenú neurodiverzite.

Terminológia

  • Ľudia s neurovývinovými odlišnosťami sa súhrnne nazývajú aj neurodivergentní alebo neurominorita.

  • Väčšinová populácia môže byť v tomto kontexte pomenovaná ako neurotypická alebo neuromajorita.

  • Populárnym sa stáva pojem neurodiverzita, ktorý je spoločným pojmom pre obe skupiny: neurodivergentných aj neurotypických zamestnancov.

bottom of page