Neurodiverzita na pracovisku

V utorok 22. novembra 2022 sa bude konať medzinárodná konferencia Neurodiverzita na pracovisku. Predstavíme koncept Profesia Labu a príklady dobrej praxe v zamestnávaní ľudí so znevýhodnením z USA.

Účasť je bezplatná.

Čo je Profesia Lab

Profesia Lab je neziskový projekt spoločnosti Profesia, ktorý bude
zameraný na spoluprácu pracovných koučov a firiem s cieľom začleniť
ľudí so znevýhodnením podľa ich schopností a zručností na pracovisko.

Zahŕňať bude aj prípravu uchádzačov o prácu so zameraním na jemné
zručnosti na pracovisku. Využijeme skúsenosti, ktoré v zahraničí majú
pri zamestnávaní tzv. neurodivergentných uchádzačov (ľudí s autizmom,
ADHD, dyslexiou, dyskalkúliou a ďalšími neurovývinovými odlišnosťami). 

Registrácia a partneri konferencie

Registráciu na konferenciu otvoríme v piatok 23. septembra 2022. Partnermi konferencie sú Fulbright Slovakia a Charta diverzity. Konferencia bude v hybridnom formáte (v Bratislave a online). Účasť je bezplatná.

Program konferencie

Počas konferencie predstavíme Tréning  jemných zručností pre prípravu ľudí so  znevýhodnením na zamestnanie, ktorý pilotne otestujeme od januára 2023 prezenčnou formou na Odbornom učilišti Dúbravská cesta v Bratislave a v online podobe na vybranej skupine ľudí z celého Slovenska. Tréning predstaví profesorka Connie Sung z Michigan State University.

 

Príklady dobrej praxe vyzdieľa viceprezident pre ľudské zdroje spoločnosti Peckham, pán James Caleb Adams. Zamestnávajú viac ako 3500 ľudí s rôznym znevýhodnením a pripravujú zamestnancov aj na začlenenie v iných firmách.

 

Skúsenosti so zamestnávaním neurodivergentných ľudí z IT prostredia, ako to ovplyvnila práca z domu a aké by mala mať firma očakávania odprezentuje  projektová manažérka zodpovedná za Diversity Talent Acquisition v spoločnosti Dell Technologies v USA, pani Danielle Biddick.

 

Na záver prinesieme pohľad z druhej strany: ako sa na prijatie človeka s neurovývinovými odlišnosťami môžu pripraviť kolegovia. Pani Sara Sanders Gardner vytvorila program Neurodiversity Navigators na Bellevue College v štáte Washington, USA a firmám pomáha vytvárať kultúru otvorenú neurodiverzite.

Terminológia

  • Ľudia s neurovývinovými odlišnosťami sa súhrnne nazývajú aj neurodivergentní alebo neurominorita.

  • Väčšinová populácia môže byť v tomto kontexte pomenovaná ako neurotypická alebo neuromajorita.

  • Populárnym sa stáva pojem neurodiverzita, ktorý je spoločným pojmom pre obe skupiny: neurodivergentných aj neurotypických zamestnancov.

obrazok_prezentacia.png