top of page

Pracovno-právna dokumentácia v ľahšie-čitateľnom formáte

Ľahšie čitateľný formát pracovno-právnej dokumentácie je dôležitý najmä pre ľudí s intelektovým postihnutím, aby sa mohli samostatne zapájať do pracovného života. Spoločnosť Profesia ich spracovala v spolupráci s Luciou Cangárovou. 
Európske pravidlá tvorby ľahko-čitateľných a ľahko-zrozumiteľných informácií: profesia.link/easytoread

2 Dohoda o brigádnickej práci študenta

Dohoda o brigádnickej práci študenta

7 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

6 Dohoda o pracovnej činnosti

Dohoda o pracovnej činnosti

4 Dohoda o vykonaní práce

Dohoda o vykonaní práce

5 Pracovná zmluva

Pracovná zmluva

8 Výplatná páska

Výplatná páska

1 Dohoda o skončení pracového pomeru

Dohoda o skončení pracovného pomeru

3 Okamžité skončenie pracovného pomeru

Okamžité skončenie pracovného pomeru

bottom of page