Čo ponúka Výpomoc so srdcom firmám

Za posledné 3 roky sme vyskúšali niekoľko pilotných spoluprác, rozprávali s mnohými odborníkmi a zároveň zrealizovali viacero prieskumov ku zamestnávaniu ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Naše skúsenosti, praktické odporúčania aj tipy sme spísali do príručky. Budeme radi, ak poskytne odpovede na najčastejšie otázky aj vám.

31. mája 2021 sme sa na webinári Praktická dievrzita venovali aj tomu, či musíte upraviť pracovisko, ak chcete zamestnať osobu so zdravotným znevýhodnením, ako na pracovisku fungujú osoby s rôznymi špecifickými potrebami či ako pristupovať k zamestnancom s duševnými poruchami.

 

Na otázky nám odpovedali odborníci, zamestnávatelia a samotní ľudia so špecifickými potrebami. Pozrite si webinár a zistíte, čo je diverzita na pracovisku, ako ju dosiahnuť či aké má prínosy. 

Odborné poradenstvo a podpora v 5 krokoch:

1, Vypočujeme si potrebu a situáciu firmy​ - záleží nám na otvorenom rozhovore, snažíme sa spoznať dôvody firmy, prečo sa o zamestnávanie ľudí so znevýhodnením zaujíma (diverzita, rutinné práce, fluktuácia, verejné obstarávanie a pod.)

2, Vytvoríme zoznam vhodných uchádzačov, urobíme exkurziu na pracovisku a pomôžeme zorganizovať výberový rozhovor​

3, Podľa potreby, vybraných uchádzačov pomôžeme pripraviť na výkon práce - vždy záleží od konkrétneho uchádzača, aké má znevýhodnenie, skúsenosti aj zručnosti a či je jednoduchšie pripraviť ho na výkon práce najskôr mimo pracovisko

4, V závislosti od typu práce a potenciálneho zamestnanca so zdravotným znevýhodnením, pomôžeme firme s prípravou kolektívu a nadriadeného na prijatie nového kolegu - vysvetlíme si špecifiká (ak sú) napr. pri dávaní inštrukcií či spätnej väzbe

5, V spolupráci s partnermi realizujeme asistenciu pracovného začlenenia​ - vieme zabezpečiť podporu napr. počas skúšobnej doby, prípravu pracovného kolektívu na prijatie zamestnanca a pod.

 

  • Na Slovensku sa usilujeme zaviesť asistencia pracovného začlenenia. Spočíva v tom, že vybraný uchádzač je na danú prácu najskôr pripravovaný mimo prostredie firmy s pomocou asistenta pracovného začlenenia. Tento asistent ho sprevádza počas skúšobnej doby aj vo firme a pomáha tiež s prípravou vnútorného prostredia firmy na prijatie kolegu so znevýhodnením. Dôraz dávame na internú komunikáciu, priestor venujeme zodpovedaniu otázok zo strany zamestnancov. Po skončení skúšobnej doby starostlivosť o zamestnanca so zdravotným znevýhodnením preberá interný človek z firmy.

  • Asistenciu pracovného začlenenia v tomto modeli vykonáva bezplatne Centrum pracovnej a sociálnej rehabilitácie (viac info tu). Spoločnosť Profesia sa usiluje o rozšírenie tejto služby do ďalších regiónov Slovenska, nakoľko Agentúry podporovaného zamestnávania v súčasnosti nemajú systémovo nastavené financovanie.

 

​​

Inšpiratívny príbeh

Ako začať?

Hľadáte zamestnanca cez www.profesia.sk?  

  • Využite našu databázu životopisov ZŤP uchádzačov. Prihláste sa ako firma na profesia.sk a v Databáze životopisov si dajte rozšírené vyhľadávanie. Zaškrtnite tam "zobraziť iba uchádzačov so zdravotným znevýhodnením".

  • Prítomnosť človeka so znevýhodnením si niekedy vyžaduje upraviť pracovisko, či doplniť pomôcky. Vytvorili sme praktický leták, kde nájdete viacero užitočných rád.

 

Máte práce, ktoré chcete zadať externe?  

  • Vyskúšajte chránené dielne alebo sociálne podniky – na www.dielne.sk si ich môžete vyhľadať podľa služby alebo produktu    

 

Máte vo firme benefity pre zamestnancov? 

  • V spolupráci s odbornými školami, kde študujú žiaci so zdravotným znevýhodnením sme vytvorili inovatívny systém benefitov, ktoré môžu ponúknuť svojim zamestnancom, čím zároveň dávajú prácu ľuďom so ZZ. Radi ho ušijeme na mieru aj vám. 

 

Ak pre vás nie je vyhovujúca ani jedna z uvedených možností alebo máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na podlesna@profesia.sk a radi budeme spolu s vami hľadať vhodné riešenie. 

Skúsenosti z našich pilotných projektov

V prvom roku programu Výpomoc so srdcom sme vyskúšali vytvorenie benefitného systému ako spoluprácu medzi nadnárodnou firmou a učilišťom pre žiakov so zdravotným postihnutím. Zmenili sme biznis model chránenej dielne a vyskúšali asistenciu pracovného začlenenia v konzultačnej firme.