Prieskum o postojoch voči inakostiam na pracovisku

Profesia opäť zisťovala, ako sú na Slovensku viditeľní a akceptovaní ľudia s rôznymi inakosťami. Trendy sme porovnali aj v rámci regiónu strednej a východnej Európy, Fínska a niektorých krajín v západnej Európe.

Otázky sme vypracovali v spolupráci s externými expertami v téme diverzity. Zisťovali sme postoje a skúsenosti voči 6 skupinám:

 • ľuďom s viditeľným zdravotným znevýhodnením,

 • LGBTI komunite

 • ľuďom patriaci ku národnostnej menšine alebo etnickej skupine,

 • cudzincom

 • matkám s deťmi pod 10 rokov,

 • ľuďom nad 55 rokov.

 

Prieskum sme realizovali cez projekt paylab.com, ktorým Profesia mapuje platové ohodnotenie zamestnancov. Prvý prieskum sme zrealizovali v júni 2018, druhý mierne rozšírený v auguste 2020.

Kľúčové zistenia za Slovensko:

 • Opäť sa potvrdilo, že ľudia, ktorí mali osobnú skúsenosť s kolegyňou/kolegom s inakosťou, ich prítomnosť na pracovisku vnímajú pozitívnejšie ako tí, ktorí osobnú skúsenosť nemali. Tento trend sa potvrdil opäť u všetkých skupín, podobne ako v roku 2018. Všeobecne možno povedať, že ak mal niekto osobnú skúsenosť, jej/jeho postoj voči ľuďom s inakosťou bol až dvojnásobne pozitívny oproti tým, ktorí osobnú skúsenosť nemali.

 • Výsledky prieskumu z roku 2020 naznačujú, že téma diverzity na pracovisku je oproti roku 2018 vnímaná intenzívnejšie.

  • Oproti roku 2018 narástol počet firiem, ktoré z pohľadu zamestnancov podporujú diverzitu na pracovisku o 8,5 %.

  • Stúpol počet ľudí, ktorí vnímajú diverzitu na pracovisku ako prínosnú. V roku 2018 si túto možnosť zvolilo 27,6 %. V roku 2020 to bolo spolu 30,7 %.

  • Na pracovisku je stále približne 9 % zamestnancov, ktorí zažívajú diskrimináciu, podobne ako v roku 2018.

  • Oproti roku 2018 sme respondentom v prieskume dali detailnejšie možnosti pri uvádzaní formy diskriminácie. V odpovediach v roku 2020 respondenti najčastejšie uvádzali, že sú diskriminovaní kvôli veku (30,4 %) názoru (28,7 %), a pohlaviu (22 %). Diskrimináciu kvôli pohlaviu, rodu a sexuálnej orientácii celkovo zažíva 29,4 % zamestnancov.

 

Zdrojové súbory (prieskum dávame verejnosti k dispozícii bezplatne, ako súčasť našich CSR aktivít):

1.      Dáta ku diverzite: Štruktúra respondentov  Výsledky prieskumu

2.      Dáta ku diskriminácii: Štruktúra respondentov  Výsledky prieskumu

 

skala_diverzita.jpg
vsetky_krajiny.jpg
soskusenostou.jpg
bezskusenosti.jpg
Diskriminácia na pracovisku

V roku 2020 sme sa detailnejšie pozreli aj na to, akú formu diskriminácie ľudia na pracovisku zažívajú najčastejšie. Pôvodné otázky z roku 2018 sme rozšírili o viacero možností.

V odpovediach na Slovensku v roku 2020 respondenti najčastejšie uvádzali, že sú diskriminovaní kvôli veku (30,4 %), názoru (28,7 %), a pohlaviu (22 %).

V roku 2018 až 32 % respondentov označilo pri diskriminácii možnosť Iné. V roku 2020 už mala možnosť Iné len 7,1 %, avšak výrazne narástla skupina rozšírených možností týkajúca sa pohlavia, rodu a sexuálnej orientácie. V tejto oblasti zažíva diskrimináciu na pracovisku spolu 29,4 %.  

Aký vplyv má podľa vás rôznorodosť (diverzita) v skladbe zamestnancov na pracovisku na to, ako sa firme/zamestnávateľovi darí? 

Celkovo možno povedať, že na Slovensku stúpol počet ľudí, ktorí vnímajú diverzitu na pracovisku ako prínosnú. V roku 2018 si túto možnosť zvolilo 27,6 %. V roku 2020 to bolo 30,7 %. Ku miernemu nárastu došlo aj v skupine, ktorá diverzitu vníma skôr negatívne. V roku 2018 to uviedlo 7 % repondentov a v roku 2020 spolu 9,9 %.