top of page

Profesia Lab

SK:

Profesia Lab je priestor na zmysluplnú spoluprácu medzi zamestnávateľmi, komunitnými partnermi, školami a HR & kariérovými poradcami s rovnakým cieľom: zvýšiť zamestnanosť ľudí so zdravotným znevýhodnením na otvorenom trhu práce.

ENG:

Profesia Lab will create space for meaningful cooperation between employers, community partners, schools and HR & career professionals towards the same goal: to increase employment of people with disabilities in competitive labor market.

Materiály dostupné v slovenčine:

(Materials available only in the Slovak language)

bottom of page