top of page
Grand_Elektraren_Community_Centre_2021_062.jpeg

Profesia Lab: exkurzie v máji 2023

Exkurzie sú pre Vás príležitosťou pozrieť si pracovisko a vyskúšať si prácu, ktorú by ste chceli vykonávať počas stáže.
 
Vyberajte si len tie exkurzie, kde naozaj máte záujem získať prax.
Na tejto stránke sú sprístupnené základné informácie, pracovní kouči Vám môžu pozrieť viac informácií v podkladoch spoločnosti.

Ak počas exkurzie zistíte, že danú prácu neviete/nemôžete vykonávať, je to v poriadku. Môžete sa rozhodnúť, že sa o stáž uchádzať budete/nebudete.

Prihlasovanie na exkurzie spustíme od 17. do 24. apríla 2023.
Prihlasovanie na stáže bude od 1. júna 2023.

Do 17. apríla vám odporúčame: 
  • dohodnúť si stretnutie s pracovnou koučkou/pracovným koučom a pripraviť si svoj životopis, zistiť viac o programe exkurzie, firemnej kultúre a bezbariérovosti pracoviska.
  • využiť môžete aj konzultáciu
    • s IT odborníkom Ladislavom Zigom (každý štvrtok medzi 14,00 - 16,00 hod.) alebo
    • personalistkami Monikou Löfflerovou (každú stredu medzi 14,00 - 16,00 hod.) a Gabrielou Čičmancovou (každý pondelok od 13.00 do 15.00 hod.).
  • Registrovať sa môžete tu.
Bratislavská vodárenská spoločnosť

Miesto: Bratislava (OC Central - Metodova 6), Senica, Pezinok (OC Plus)
Typ práce: administratívna činnosť na Kontaktnom centre

Požadovaný jazyk: slovenský

Termíny exkurzií: máj 2023 (okrem 5.5. a 16.-17.5.)

Výkon práce: na pracovisku
Detailné informácie: tu 

DEUTSCHE  TELEKOM  SERVICES  EUROPE  SLOVAKIA

Miesto: Bratislava (Legionárska 10), Košice (Moldavská 8/A)
Typ práce: administrácia mailboxu

Požadovaný jazyk: slovenský, anglický, nemecký (A2/B1)

Termíny exkurzií: dohodou

Výkon práce: hybridne (z kancelárie / z domu)
Detailné informácie: tu 

DEUTSCHE TELEKOM IT SOLUTIONS SLOVAKIA
logo_ITsolutions.png

Miesto: Košice (Business centrum - Moldavská 8/A, Žriedlová 13)
Typ práce: IT práce, asistentská práca na Ľudských zdrojoch

Požadovaný jazyk: slovenský, anglický (B1)

Termíny exkurzií: dohodou

Výkon práce: hybridne (z kancelárie / z domu)
Detailné informácie: tu 

Dopravný podnik Bratislava

Miesto: Bratislava (Vozovňa Trnávka, DA, 2. stredisko údržby a plánovaných opráv)
Typ práce: manuálne práce (vizuálna kontrola autobusov, výmena čalúnenia sedadiel)

Požadovaný jazyk: slovenský

Termíny exkurzií: dohodou

Výkon práce: na pracovisku
Detailné informácie: tu 

DXC Technology
logodxc.png

Miesto: Bratislava (Galvaniho 7/A)
Typ práce: IT práce (Analytik, Kontrolór kvality, SW developer)

Požadovaný jazyk: slovenský, anglický

Termíny exkurzií: dohodou

Výkon práce: hybridne (z kancelárie / z domu)
Detailné informácie: tu 

Magistrát mesta Bratislava
logo_magistrat.png

Miesto: Bratislava (Primaciálne námestie 1)
Typ práce: administratívne práce (registratúra, podateľňa)

Požadovaný jazyk: slovenský

Termíny exkurzií: dohodou

Výkon práce: v kancelárii
Detailné informácie: tu 

Mestská knižnica Bratislava
logo_kniznica.png

Miesto: Bratislava (Klariská 16)
Typ práce: manuálno - administratívne práce (zakladanie, vyhľadávanie kníh)

Požadovaný jazyk: slovenský

Termíny exkurzií: dohodou

Výkon práce: v kancelárii (knižnici)
Detailné informácie: tu 

Odvoz a likvidácia odpadu
kolo.png

Miesto: Bratislava (OC KORZO - Pestovateľská 13)
Typ práce: manuálna práca (príjem a triedenie vecí vhodných na opätovné použitie, ...)

Požadovaný jazyk: slovenský

Termíny exkurzií: 2. polovica mája 2023 

Výkon práce: na pracovisku (v predajni)
Detailné informácie: tu 

Slovenská sporiteľňa
slsp.jpg

Miesto: Bratislava (Tomášikova 48, aj pre uchádzačov z Nitry)
Typ práce: asistentské a administratívne práce

Požadovaný jazyk: slovenský, výnimočne anglický

Termíny exkurzií: dohodou

Výkon práce: v kancelárii
Detailné informácie: tu 

TESCO
logo.png

Miesto: Hypermarket TESCO (adresy budú dohodnuté podľa presných lokalít záujemcov o stáž)
Typ práce: manuálna práca (upratovacie činnosti, vybaľovanie a dokladanie tovaru, ...)

Požadovaný jazyk: slovenský

Termíny exkurzií: dohodou

Výkon práce: na pracovisku (v predajni)

Detailné informácie: tu 

Všeobecná úverová banka
Picture1.png

Miesto: Bratislava (Mlynské Nivy 1)
Typ práce: IT práce (testovanie aplikácií)

Požadovaný jazyk: slovenský, výnimočne anglický

Termíny exkurzií: dohodou

Výkon práce: hybridne (z kancelárie / z domu)
Detailné informácie: tu 

bottom of page