top of page

Lenka Krušinová & Zuzana Malíčková

„Výpomoc so srdcom dala našim žiakom pocit, že niečo dokážu.“ 

 

Lenka Krušinová & Zuzana Malíčková

Odborné učilište, Dúbravská cesta 1

„Výpomoc so srdcom dala našim žiakom pocit, že niečo dokážu.“ 

 

Možno prechádzate každé ráno cestou do práce okolo, no ani neviete, že v areáli za zastávkou Patrónka v smere do centra sídli odborné učilište pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Navštevujú ho stredoškoláci, ktorí  majú chuť vzdelávať sa, získať prax a uplatniť sa na trhu práce, ale zdravotné znevýhodnenie im to neumožňuje v takej miere, ako by možno chceli. Majú však šťastie na ľudí ako Lenka Krušinová a Zuzana Malíčková, ktoré ich s láskou vedú k tomu, aby sa z nich stali vyučení záhradníci či manikérky. Lenka a Zuzana sa tiež bez váhania rozhodli zapojiť svoju školu do pilotnej fázy Výpomoci so srdcom a svojich žiakov vyslali získať cenné skúsenosti do spoločnosti JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol s r.o.. 

 

Akí študenti navštevujú odborné učilište na Dúbravskej ceste 1? 

Z: Sú to prevažne žiaci, ktorí ukončili špeciálnu základnú školu alebo základnú školu v špeciálnej triede alebo ako individuálne integrovaní žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s mentálnym a telesným postihnutím. Chcú sa v rámci ich možností vzdelávať a získavať prax. 

 

Akú majú títo žiaci šancu na uplatnenie?  

Z: Majú veľký problém sa v dnešnej rýchlej dobe zapojiť do pracovného procesu, pretože sme zvyknutí mať všetko hneď a tu treba byť trpezlivý.  

L: Deti, ktoré končia učilište, zväčša nemajú uplatnenie. Nikde ich nechcú zamestnať, pretože nie sú výkonní. Vedia robiť, ale robia pomaly.  

 

Čo bolo pre vás impulzom zapojiť sa do programu Výpomoc so srdcom? 

L: Program Výpomoc so srdcom je úžasný v tom, že dáva nielen našim deťom šancu. Úplne inak vnímajú to, že manikúru, upratovanie či záhradné práce idú vykonávať priamo do firmy, k zamestnávateľovi a nielen v škole v rámci odborného výcviku. Zároveň ich obohacuje to, že prichádzajú do styku s inými ľuďmi.   

 

Ako spätne hodnotíte význam programu? 

L: Mali sme žiačku, ktorá nechodila do školy. Akonáhle sa zapojila do programu a začala chodiť upratovať, ako keby sa nabudila. Bolo to pre ňu niečo nové, niečo úžasné. Práca ju natoľko bavila, že sa vďaka nej naučila chodievať včas. Povzbudilo ju to tak, že bez problémov skončila ročník.  

Z: Žiaci dostali vďaka programu nádej a pocit, že niečo dokážu. Práve preto sme veľmi rady, že vznikol program Výpomoc so srdcom a že sme mohli byť jeho súčasťou. Určite uvítame, ak budeme môcť byť jeho súčasťou aj v budúcnosti.      

Lenka

Dominika Trembecká

Communications Specialist,

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s. r.o.

„Hľadali sme zmysluplný projekt na podporu zdravotne znevýhodnených. Vďaka Výpomoci so srdcom sme taký našli.“ 

 

Spoločnosť JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s. r.o. dlhšie hľadala zmysluplný projekt na podporu zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením. Keď sa dozvedeli o vzniku Výpomoci so srdcom a možnosti zapojenia sa do pilotnej fázy, nebolo potrebné dlho uvažovať. Celkovo využilo pomocné práce v domácnosti až 103 zamestnancov od 14 žiakov odborného učilišťa na Dúbravskej ceste 1.  

 

Aké boli prvé reakcie vašich zamestnancov, keď ste im ponúkli výpomoc s domácimi prácami? 

V úvode sme im poslali formulár, prostredníctvom ktorého mali možnosť prejaviť záujem o služby poskytované ľuďmi so zdravotným znevýhodnením. Odozva bola veľmi pozitívna, aj keď na začiatku možno nevedeli, čo od toho môžu očakávať a ako to bude prebiehať. Práve preto prebehlo osobné stretnutie so zástupcami programu z Profesie, kde sa prebrali všetky detaily a výsledkom bolo, že sa zapojilo až 103 našich zamestnancov.  

  

Čo na to hovoria s odstupom času? 

Ako žehlenie, tak aj domáce a záhradné práce či manikúra sa medzi kolegami ujali. Všetci boli až nadmieru spokojní, najmä keď si neskôr uvedomili, že nešlo len o výpomoc im, ale na druhej strane aj o výpomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením, pretože mali možnosť zamestnať sa a privyrobiť si. Inak by túto šancu možno nedostali.  

 

Čo vás to ako firmu naučilo?  

Žiaci odborného učilišťa na Dúbravskej ceste síce vypomáhali v domácnosti alebo robili manikúru v priestoroch firmy, no viem si v budúcnosti predstaviť možnosť zamestnávať týchto ľudí na čiastočný úväzok aj priamo vo firme. Venovať by sa mohli napríklad pomocným prácam ako skenovanie alebo obálkovanie faktúr. Ako firma by sme to určite uvítali, keďže dávame veľký dôraz na pomoc komunite zdravotne znevýhodnených. Je to jednou z našich kľúčových hodnôt. Ak sa Profesia rozhodne v programe pokračovať, myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že chceme byť opäť jeho súčasťou.  

Dominika

Eva Makarová

Accenture Workplace Solutions Lead for Slovakia and Hungary, Accenture s.r.o. 

 

„Ľudia so zdravotným znevýhodnením sú ľudia ako ktoríkoľvek iní.“ 

 

V slovenskej pobočke spoločnosti Accenture sme rozhovor realizovali priamo v ich vlastnej štýlovej kaviarni. Na útulnosti jej pridal najmä fakt, že za pultom vám raňajky a kávu ponúkajú ľudia so zdravotným znevýhodnením. Pred zapojením sa do programu Výpomoc so srdcom teda už podobnú skúsenosť mali.  

 

Ako hodnotíte vašu skúsenosť so zamestnávaním ľudí so zdravotným znevýhodnením? 

Od apríla 2018 máme kaviareň prevádzkovanú chránenou dielňou. Nemôžem povedať, že máme so zamestnávaním ľudí so ZŤP dobrú či zlú skúsenosť, lebo podľa mňa sú to ľudia ako ktoríkoľvek iní. Je to pre nás normálna skúsenosť, tak ako s kýmkoľvek iným, pretože každý má svoje špecifiká. Ako zamestnávateľ by som sa toho určite nebála.  

 

Čo vám priniesol program Výpomoc so srdcom?  

Novú kolegyňu. Prostredníctvom pilotnej fázy programu Výpomoc so srdcom spolupracujeme od novembra 2018 s pani Jarkou. Začala u nás pracovať v sprievode asistenta, dnes už u nás pracuje bez asistenta priemerne 4 hod. denne. Pomáha sa starať o fyzické zázemie vo firme, má svoje vyčlenené úlohy.  

 

Keď sa pomyselne poohliadnete späť, je niečo, čo by ste urobili lepšie? 

Naše očakávania sme aj vďaka predchádzajúcej skúsenosti nastavili voči tejto pozícii reálne a teda napriek tomu, že sme globálna firma, sme nevyžadovali anglicky hovoriaceho človeka. Čo by určite pomohlo je viac komunikovať o tom, aký má ten ktorý človek zdravotný problém, aby sme tomu vedeli lepšie prispôsobiť prácu a konkrétne úlohy. Na Slovensku je to stále citlivá téma, ale myslím si, že keby sme k sebe boli otvorenejší, všetkým by sa nám spolu lepšie fungoval a bolo by to prínosné pre obe strany.  

Eva

Marta Prochyrová 

Dom Svitania, n.o.  

 

„Povedali sme im – chlapi, budete žehliť! A oni že – wau!“  

 

Dom Svitania, n.o. v Jakubove je rehabilitačné stredisko a zároveň chránená dielňa. V rehabilitačnom stredisku poskytuje dospelým ľuďom s mentálnym a kombinovaným postihnutím sociálne služby, v chránených dielňach ľuďom s mentálnym a kombinovaným postihnutím poskytuje zamestnanie. Vďaka zapojeniu do programu Výpomoc so srdcom od apríla 2019 poskytuje žehlenie a drobné krajčírske opravy 11 domácnostiam. Okrem búrania stereotypov, že ľudia s mentálnym a fyzickým postihnutím nemôžu pracovať, búrajú aj ten, že žehlenie je len ženská parketa.   

Ako funguje vaša chránená dielňa?  

Naši klienti v rehabilitačnom stredisku sú zároveň zamestnancami našich dielní. Cieľom nášho strediska je maximálne ich pripraviť na samostatné fungovanie a život ako taký. Učíme ich variť, starať sa o domácnosť a svoje zdravie.   

Sme chránená dielňa pre ľudí s kombinovaným mentálnym postihnutím, čo je špecifikum, lebo takíto ľudia majú zväčša svoje potreby a limity. O to viac, ak sa k tomu pridá aj problém s motorikou alebo fyzické postihnutie. Práca s nimi je iná ako s ľuďmi, ktorí sú mentálne zdraví, ale majú fyzické postihnutie. Je teda náročné vôbec vymyslieť, čo by naši ľudia mohli a zvládali vyrábať. Aby to dokázali a zároveň ich to tešilo, a aby sme v tom vzájomne videli zmysel.   

 

Aké práce u vás vykonávajú?  

Momentálne máme tri dielne - krajčírsku, kníhviazačskú a kreatívny ateliér. Krajčírske a kreatívne práce sú žiadané a ženy, ktoré ich poskytujú, sú pomerne vyťažené. Páni, ktorí sa venujú kníhviazačstvu, majú voľnú kapacitu, pretože túto prácu nemôžeme robiť vo veľkom objeme a tým pádom jej nie je toľko. Keďže sú takí nevyťažení, vyšlo to tak, že žehliť budú chlapi. Výpomoc so srdcom nám preto prišla vhod, lebo im vďaka nej im vieme efektívne vyplniť čas.  Spolupracujeme s rodinami z okolia Bratislavy, veci nosíme ku nám, kde ich pracovná asistentka podľa náročnosti rozdelí medzi našich zamestnancov. Nie každý totiž zvládne ožehliť napríklad košele. Následne sa oblečenie ožehlí, skontroluje, poskladá a je pripravené putovať naspäť.   

 

V čom im práca v rámci programu Výpomoc so srdcom pomohla?  

Žehlenie je u nás momentálne prácou za odmenu. Chlapi sa medzi sebou dohadujú, že ty si žehlil včera, tak dnes budem ja. Veľmi ich to teší, sú šikovní, baví ich to, aj keď majú také postihnutie, že majú polovičný výkon oproti ostatným. Ľubko má postihnutú jednu ruku, no s tou druhou žehlí tak, že všetci žasneme.   

Žehlenie pre domácnosti ich tak povzbudilo, že žehlia aj doma. Väčšina z nich žije s rodičmi a začali doma aj takýmto spôsobom pomáhať a po víkende sa tým vždy pochvália. Je to pre nich aj taká fyzická rehabilitácia, lebo kým pri iných prácach skôr sedia, žehlia postojačky.   

Dodalo im to sebavedomie, pretože vedia, že robia niečo, čo ich baví, teší, sú v tom dobrí a pozitívna je aj spätná väzba, ktorú dostanú od domácností a tešia sa aj ich maminky, ktorým o to viac pomáhajú doma.   

Marta
bottom of page