top of page
krusinova.png

Skúsenosť Lenky Krušinovej a Zuzany Malíčkovej

Možno prechádzate každé ráno cestou do práce okolo, no ani neviete, že v areáli za zastávkou Patrónka v smere do centra sídli Odborné učilište pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Navštevujú ho stredoškoláci, ktorí  majú chuť vzdelávať sa, získať prax a uplatniť sa na trhu práce, ale zdravotné znevýhodnenie im to neumožňuje v takej miere, ako by možno chceli. Majú však šťastie na ľudí ako Lenka Krušinová a Zuzana Malíčková, ktoré ich s láskou vedú k tomu, aby sa z nich stali vyučení záhradníci či manikérky. Lenka a Zuzana sa tiež bez váhania rozhodli zapojiť svoju školu do pilotnej fázy Výpomoci so srdcom a svojich žiakov vyslali získať cenné skúsenosti do spoločnosti JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol s r.o.

Akí študenti navštevujú odborné učilište na Dúbravskej ceste 1?

Zuzana: Sú to prevažne žiaci, ktorí ukončili špeciálnu základnú školu alebo základnú školu v špeciálnej triede alebo ako individuálne integrovaní žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s mentálnym a telesným postihnutím. Chcú sa v rámci ich možností vzdelávať a získavať prax.

 

 

Akú majú títo žiaci šancu na uplatnenie?

Zuzana: Majú veľký problém sa v dnešnej rýchlej dobe zapojiť do pracovného procesu, pretože sme zvyknutí mať všetko hneď a tu treba byť trpezlivý.

Lenka: Deti, ktoré končia učilište, zväčša nemajú uplatnenie. Nikde ich nechcú zamestnať, pretože nie sú výkonní. Vedia robiť, ale robia pomaly.

 

 

Čo bolo pre vás impulzom zapojiť sa do programu Výpomoc so srdcom?

Lenka: Program Výpomoc so srdcom je úžasný v tom, že dáva nielen našim deťom šancu. Úplne inak vnímajú to, že manikúru, upratovanie či záhradné práce idú vykonávať priamo do firmy, k zamestnávateľovi a nielen v škole v rámci odborného výcviku. Zároveň ich obohacuje to, že prichádzajú do styku s inými ľuďmi.

 

 

Ako spätne hodnotíte význam programu?

Lenka: Mali sme žiačku, ktorá nechodila do školy. Akonáhle sa zapojila do programu a začala chodiť upratovať, ako keby sa nabudila. Bolo to pre ňu niečo nové, niečo úžasné. Práca ju natoľko bavila, že sa vďaka nej naučila chodievať včas. Povzbudilo ju to tak, že bez problémov skončila ročník.

 

Zuzana: Žiaci dostali vďaka programu nádej a pocit, že niečo dokážu. Práve preto sme veľmi rady, že vznikol program Výpomoc so srdcom a že sme mohli byť jeho súčasťou. Určite uvítame, ak budeme môcť byť jeho súčasťou aj v budúcnosti.

bottom of page