top of page
makarova.png

Skúsenosť Evy Makarovej

V slovenskej pobočke spoločnosti Accenture sme rozhovor realizovali priamo v ich vlastnej štýlovej kaviarni. Na útulnosti jej pridal najmä fakt, že za pultom vám raňajky a kávu ponúkajú ľudia so zdravotným znevýhodnením. Pred zapojením sa do programu Výpomoc so srdcom teda už podobnú skúsenosť mali.

Ako hodnotíte vašu skúsenosť so zamestnávaním ľudí so zdravotným znevýhodnením?

Od apríla 2018 máme kaviareň prevádzkovanú chránenou dielňou. Nemôžem povedať, že máme so zamestnávaním ľudí so ZŤP dobrú či zlú skúsenosť, lebo podľa mňa sú to ľudia ako ktoríkoľvek iní. Je to pre nás normálna skúsenosť, tak ako s kýmkoľvek iným, pretože každý má svoje špecifiká. Ako zamestnávateľ by som sa toho určite nebála.

Čo vám priniesol program Výpomoc so srdcom?

Novú kolegyňu. Prostredníctvom pilotnej fázy programu Výpomoc so srdcom spolupracujeme od novembra 2018 s pani Jarkou. Začala u nás pracovať v sprievode asistenta, dnes už u nás pracuje bez asistenta priemerne 4 hod. denne. Pomáha sa starať o fyzické zázemie vo firme, má svoje vyčlenené úlohy.

Keď sa pomyselne poohliadnete späť, je niečo, čo by ste urobili lepšie?

Naše očakávania sme aj vďaka predchádzajúcej skúsenosti nastavili voči tejto pozícii reálne a teda napriek tomu, že sme globálna firma, sme nevyžadovali anglicky hovoriaceho človeka. Čo by určite pomohlo je viac komunikovať o tom, aký má ten ktorý človek zdravotný problém, aby sme tomu vedeli lepšie prispôsobiť prácu a konkrétne úlohy. Na Slovensku je to stále citlivá téma, ale myslím si, že keby sme k sebe boli otvorenejší, všetkým by sa nám spolu lepšie fungoval a bolo by to prínosné pre obe strany.

bottom of page