top of page
svitanie.png

Skúsenosť Marty Prochyrovej

Dom Svitania, n.o. v Jakubove je rehabilitačné stredisko a zároveň chránená dielňa. V rehabilitačnom stredisku poskytuje dospelým ľuďom s mentálnym a kombinovaným postihnutím sociálne služby, v chránených dielňach ľuďom s mentálnym a kombinovaným postihnutím poskytuje zamestnanie. Vďaka zapojeniu do programu Výpomoc so srdcom od apríla 2019 poskytuje žehlenie a drobné krajčírske opravy 11 domácnostiam. Okrem búrania stereotypov, že ľudia s mentálnym a fyzickým postihnutím nemôžu pracovať, búrajú aj ten, že žehlenie je len ženská parketa.

 

 

Ako funguje vaša chránená dielňa?

Naši klienti v rehabilitačnom stredisku sú zároveň zamestnancami našich dielní. Cieľom nášho strediska je maximálne ich pripraviť na samostatné fungovanie a život ako taký. Učíme ich variť, starať sa o domácnosť a svoje zdravie.

 

Sme chránená dielňa pre ľudí s kombinovaným mentálnym postihnutím, čo je špecifikum, lebo takíto ľudia majú zväčša svoje potreby a limity. O to viac, ak sa k tomu pridá aj problém s motorikou alebo fyzické postihnutie. Práca s nimi je iná ako s ľuďmi, ktorí sú mentálne zdraví, ale majú fyzické postihnutie. Je teda náročné vôbec vymyslieť, čo by naši ľudia mohli a zvládali vyrábať. Aby to dokázali a zároveň ich to tešilo, a aby sme v tom vzájomne videli zmysel.

 

 

Aké práce u vás vykonávajú?

Momentálne máme tri dielne - krajčírsku, kníhviazačskú a kreatívny ateliér. Krajčírske a kreatívne práce sú žiadané a ženy, ktoré ich poskytujú, sú pomerne vyťažené. Páni, ktorí sa venujú kníhviazačstvu, majú voľnú kapacitu, pretože túto prácu nemôžeme robiť vo veľkom objeme a tým pádom jej nie je toľko. Keďže sú takí nevyťažení, vyšlo to tak, že žehliť budú chlapi. Výpomoc so srdcom nám preto prišla vhod, lebo im vďaka nej im vieme efektívne vyplniť čas.  Spolupracujeme s rodinami z okolia Bratislavy, veci nosíme ku nám, kde ich pracovná asistentka podľa náročnosti rozdelí medzi našich zamestnancov. Nie každý totiž zvládne ožehliť napríklad košele. Následne sa oblečenie ožehlí, skontroluje, poskladá a je pripravené putovať naspäť.

 

 

V čom im práca v rámci programu Výpomoc so srdcom pomohla?

Žehlenie je u nás momentálne prácou za odmenu. Chlapi sa medzi sebou dohadujú, že ty si žehlil včera, tak dnes budem ja. Veľmi ich to teší, sú šikovní, baví ich to, aj keď majú také postihnutie, že majú polovičný výkon oproti ostatným. Ľubko má postihnutú jednu ruku, no s tou druhou žehlí tak, že všetci žasneme.

 

Žehlenie pre domácnosti ich tak povzbudilo, že žehlia aj doma. Väčšina z nich žije s rodičmi a začali doma aj takýmto spôsobom pomáhať a po víkende sa tým vždy pochvália. Je to pre nich aj taká fyzická rehabilitácia, lebo kým pri iných prácach skôr sedia, žehlia postojačky.

 

Dodalo im to sebavedomie, pretože vedia, že robia niečo, čo ich baví, teší, sú v tom dobrí a pozitívna je aj spätná väzba, ktorú dostanú od domácností a tešia sa aj ich maminky, ktorým o to viac pomáhajú doma.

bottom of page