top of page
trembecka.png

Skúsenosť Dominiky Trembeckej

Spoločnosť JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s. r.o. dlhšie hľadala zmysluplný projekt na podporu zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením. Keď sa dozvedeli o vzniku Výpomoci so srdcom a možnosti zapojenia sa do pilotnej fázy, nebolo potrebné dlho uvažovať. Celkovo využilo pomocné práce v domácnosti až 103 zamestnancov od 14 žiakov odborného učilišťa na Dúbravskej ceste 1.

Aké boli prvé reakcie vašich zamestnancov, keď ste im ponúkli výpomoc s domácimi prácami?

V úvode sme im poslali formulár, prostredníctvom ktorého mali možnosť prejaviť záujem o služby poskytované ľuďmi so zdravotným znevýhodnením. Odozva bola veľmi pozitívna, aj keď na začiatku možno nevedeli, čo od toho môžu očakávať a ako to bude prebiehať. Práve preto prebehlo osobné stretnutie so zástupcami programu z Profesie, kde sa prebrali všetky detaily a výsledkom bolo, že sa zapojilo až 103 našich zamestnancov.

 

 

Čo na to hovoria s odstupom času?

Ako žehlenie, tak aj domáce a záhradné práce či manikúra sa medzi kolegami ujali. Všetci boli až nadmieru spokojní, najmä keď si neskôr uvedomili, že nešlo len o výpomoc im, ale na druhej strane aj o výpomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením, pretože mali možnosť zamestnať sa a privyrobiť si. Inak by túto šancu možno nedostali.

Čo vás to ako firmu naučilo?

Žiaci odborného učilišťa na Dúbravskej ceste síce vypomáhali v domácnosti alebo robili manikúru v priestoroch firmy, no viem si v budúcnosti predstaviť možnosť zamestnávať týchto ľudí na čiastočný úväzok aj priamo vo firme. Venovať by sa mohli napríklad pomocným prácam ako skenovanie alebo obálkovanie faktúr. Ako firma by sme to určite uvítali, keďže dávame veľký dôraz na pomoc komunite zdravotne znevýhodnených. Je to jednou z našich kľúčových hodnôt. Ak sa Profesia rozhodne v programe pokračovať, myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že chceme byť opäť jeho súčasťou.

bottom of page