Skip to content Skip to footer

Potreba inkluzívneho zamestnávania bude narastať. Donútia nás k tomu demografické trendy, nedostatok kvalifikovanej sily aj požiadavky EÚ vyplývajúce zo smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive).

Ak však firmy získajú praktické skúsenosti, pochopia aj to, že je to nevyhnutná konkurenčná výhoda. Inkluzívne zamestnávanie je veľmi široký pojem. V našom ponímaní ide o talent manažment. Zameriavame sa na schopnosti a zručnosti uchádzača a jeho zdravotné znevýhodnenie je dôležité len z pohľadu toho, ako danú prácu vykonávať môže. Aké úpravy na pracovisku, pomocné technológie či pracovný koučing mu môžu pomôcť uspieť.

 

Ak máte na pozícii človeka, ktorý má talent, jeho výkonnosť je vyššia. Náš prieskum o postojoch voči inakostiam a diskriminácii na pracovisku tiež potvrdzuje, že práca je pre zamestnancov zaujímavejšia, ak ju vykonávajú s rôznorodými ľuďmi.

Ako príklad použijeme situáciu konkrétneho uchádzača z Profesia Labu.

Mladý muž na autistickom spektre má talent pamätať si dátumy. Štandardným pohovorom by však neprešiel, lebo nemá prax a jeho sociálne a komunikačné zručnosti by nenaplnili bežné očakávania personalistov. V Profesia Labe mal 6-mesačnú prípravu zameranú na rôzne situácie na pracovisku. Potom bol na exkurzii u potenciálnych zamestnávateľov, kde si prácu mohol nezáväzne vyskúšať a jeho potenciálni kolegovia ho mohli nezáväzne spoznať. Zistili, že jeho talent môže byť výhodou pri spracovaní dokladov zo služobných ciest a pri archivácii spisov personálneho oddelenia. V Profesia Labe získal 2 možnosti na stáže a po ich absolvovaní má perspektívu úväzku. Pre danú firmu je to zároveň talent na pozícii, ktorú majú problém stabilne obsadiť.

Rozdiel oproti bežnému procesu bol v tom, že najskôr sme ukázali, ako uchádzač danú prácu dokáže vykonávať a až potom bol pohovor. Úpravy na pracovisku budú v tom, že bude pracovať samostatne, v tichom prostredí a komunikovať s jedným človekom. Pracovný koučing mu pomôže zvládnuť úvodné dni, počas ktorých mu môže klesnúť sebadôvera.