Skip to content Skip to footer

Čo je Profesia Lab?​

Profesia Lab je priestor pre zmysluplnú spoluprácu medzi zamestnávateľmi, mimovládnymi organizáciami, školami a HR & kariérovými poradcami s rovnakým cieľom: zvýšiť zamestnanosť ľudí so zdravotným znevýhodnením na otvorenom trhu práce. Sme komunita ľudí, ktorí sa usilujú o inkluzívne zamestnávanie v praxi.

Pilotný ročník sme spustili v januári 2023 s 98 uchádzačmi o prácu s rôznym znevýhodnením, 6 komunitnými partnermi a 12 zamestnávateľmi. 

Uchádzači sú z programu Výpomoc so srdcom a študenti Spojenej internátnej školy na Dúbravskej ceste 1 a Švábinského 7 v Bratislave. Absolvovali 6-mesačný tréning sociálnych a komunikačných zručností pre pracovný život (tzv. ASSET program).  V máji naň nadväzovali exkurzie vo firmách, kde si mohli vyskúšať manuálne, administratívne, asistentské aj odborné IT práce. V prípade, že uchádzač prejavil záujem, mohol sa v danej spoločnosti uchádzať o prax.

Medzi zamestnávateľmi boli firmy rôznych veľkostí aj samospráva. Príležitosti na praxe boli v Bratislave, Pezinku, Nitre, Košiciach a v ďalších lokalitách podľa miesta bydliska uchádzača.

Celý postup detailne popisujeme v Sprievodcovi Profesia Labom.

V pilotnom ročníku 2023 celou prípravou prešlo 74 uchádzačov o prácu a na konci 28 z nich získalo prax, na ktorú môže v budúcnosti nadväzovať pracovný úväzok. 

Naším cieľom je, aby Profesia Lab fungoval dlhodobo a rozvíjal komunitu ľudí okolo inkluzívneho zamestnávania. Nadväzuje na možnosti, ktoré sme vytvorili cez program Výpomoc so srdcom – databázu životopisov ľudí so znevýhodnením, pravidelné poradenstvo pre uchádzačov o prácu aj spoluprácu s mimovládnymi organizáciami.