Skip to content Skip to footer
Pracovný koučing je nielen o dôvere a vzťahu medzi konkrétnym uchádzačom o prácu a pracovnou koučkou/pracovným koučom. Aby bol pracovný koučing efektívny, je potrebné aj dôkladné poznanie procesov a potrieb zamestnávateľa.

V rámci Profesia Labu sa usilujeme vytvoriť sieť komunitných partnerov, ktorí dokážu zamestnávateľom pomôcť so začleňovaním ľudí so zdravotným znevýhodnením na celom Slovensku.

Vytvárame regionálne partnerstvá a definujeme si minimálne štandardy pre spoločné fungovanie. Inak sa pracovný koučing vykonáva pri manuálnej práci, inak odbornej. Čas, ktorý pracovní kouči venujú uchádzačom o prácu sa líši aj od ich individuálnych potrieb. Na niektoré pracoviská pracovný kouč môže chodiť, niekde si to vyžaduje špeciálne povolenia, GDPR súhlasy a prístupy.

Dlhoročnú spoluprácu máme s Centrom sociálnej a pracovnej rehabilitácie na Mokrohájskej ulici v Bratislave, pod vedením Andrey Kozovej.  

Aktuálne máme partnerov v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Košiciach, v Leviciach, v Prešove a v Žiline.

  • V rámci bratislavského kraja vieme pomôcť aj v spolupráci s Gabrielou Čičmancovou z OZ Integrácia detí a mládeže. Má bohaté skúsenosti z finančného a IT sektora.
  • V Banskej Bystrici a okolí máme dlhoročnú spoluprácu s Alternatívou – Centrom nezávislého života, n. o. Naše spoločné skúsenosti sú najmä pre manuálne práce, ale postupne sa rozširujú aj do bankového sektora. Aktuálne sme v aktívnom kontakte s Luciou Sujovou.
  • V Košiciach spolupracujeme s OZ Usmej sa na mňa, ktoré sa venuje najmä ľuďom s intelektovým znevýhodnením. Aj vzhľadom na ich členov sa zameriavajú skôr na manuálne a jednoduchšie administratívne práce. Pracovnému koučingu sa venuje Dagmar Kočiová.
  • V Leviciach je naším partnerom Aptet n. o., ktorá poskytuje pomoc ľuďom so zníženou pracovnou schopnosťou. Pracovným koučom je Stanislav Lőrincz.
  • V Prešove sme začali spoluprácu pred rokom s Regionálnym autistickým centrom – Prešov a v spolupráci s OZ Francesco sa usilujeme o začleňovanie ľudí na autistickom spektre najmä na IT pozície. Pracovný koučing tu zastrešuje Juraj Hudák.
  • Región Žilina pomáhame zastrešovať z Bratislavy a z Banskej Bystrice.