Skip to content Skip to footer
Pre uchádzačov o prácu

 

Spúšťame prihlasovanie do nového ročníka Profesia Labu.

Ak máte záujem prihlásiť sa do programu, je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom červeného tlačítka nižšie.

 

Tu si môžete stiahnuť súhrnnú informáciu o Profesia Labe:

 

V rámci Profesia Labu máme k dispozícii program na sociálne a komunikačné zručnosti na pracovisku pod názvom ASSET.

Program ASSET vyvinuli na Michigan State University pôvodne pre ľudí na autistickom spektre. Neskôr ho však začali v USA používať pre ľudí s akýmkoľvek znevýhodnením. 

Uceleným spôsobom pomáha pochopiť situácie, ktoré vznikajú na pracovisku. Zážitkovou formou postupne prevedie cez témy ako: 

 

 • komunikácia na pracovisku
 • pozitívny prístup k práci
 • tímová spolupráca
 • networking a digitálna identrita 
 • riešenie problémov a kritické myslenie
 • profesionalita
 • úpravy na pracovisku a sebaobhajovanie
 • manažment času a plánovanie
 • duševné zdravie a manažment stresu
 • rozpoznávanie svojich emócií a ich ovládanie
 • uvedomenie si seba samého a iných kolegov
 • vzťahy na pracovisku

ASSET je copyrightovaný program a spoločnosť Profesia má podpísané Memorandum o porozumení s Michigan State University k jeho používaniu na Slovensku. 

Preklad aj prvú úpravu obsahu pre Slovensko urobila Profesia v roku 2022. Ďalšiu revíziu realizujeme na jeseň roku 2023.

Ak máte otázky, kontaktujte nás na: