Skip to content Skip to footer

Pri začleňovaní človeka so znevýhodnením na pracovisku úzko spolupracujeme so zamestnávateľmi a komunitnými partnermi.
Náš prístup vychádza z prieskumov, ktoré sme realizovali medzi zamestnávateľmi rôznych veľkostí aj predmetom podnikania.

Do roku 2022 sme realizovali pilotné projekty s rôznymi spoločnosťami – prvou bola spoločnosť Curaden Slovakia. 

Od januára 2023 sme praktické projekty zastrešili pod Profesia Lab. Zamestnávatelia si môžu vyskúšať spoluprácu s komunitnými partnermi pri začleňovaní ľudí s rôznymi zdravotným znevýhodnením po celom Slovensku.

💡 TIP! Prečítajte si našu príručku pre zamestnávateľov: