Skip to content Skip to footer

O čom je program Výpomoc so srdcom?​

V rámci programu Výpomoc so srdcom pomáhame vzniku rôznych pilotných projektov, cez ktoré firmy získavajú skúsenosti so zamestnávaním ľudí so zdravotným znevýhodnenímVeríme, že osobná skúsenosť ľudí vo firmách je mostom k odstraňovaniu predsudkov a bariér a dlhodobo môže viesť k pracovným príležitostiam aj pre túto skupinu uchádzačov o prácu. 

V Alma Career Slovakia chceme, aby si každý mohol nájsť prácu, ktorá bude napĺňať jeho potreby a bude v nej spokojný. A myslíme pri tom aj na ľudí, ktorí sú dlhodobo na okraji trhu práce. 

CSR team Alma Career Slovakia

PRE UCHÁDZAČOV

Čo Výpomoc so srdcom ponúka uchádzačom o prácu​

Podávame pomocnú ruku pri hľadaní uplatnenia na trhu práce. Sme tu pre študentov po skončení školy, ľudí v produktívnom veku po prekonaní ochorenia či úrazu a stojíme aj pri tých, ktorí stratili prácu z dôvodu získaného ochorenia počas pracovného života. Riešenia hľadáme aj s rodičmi detí s rôznymi špecifickými potrebami.

PRE FIRMY

Čo Výpomoc so srdcom ponúka firmám

Firmám pomáhame vyskúšať si inkluzívne zamestnávanie v spolupráci s rôznymi partnermi cez Profesia Lab. Poskytujeme im bezplatný prístup k životopisom uchádzačov so zdravotným znevýhodnením v databáze životopisov na Profesia.sk a informujeme ich aj o možnosti využiť chránené dielne a sociálne podniky cez Dielne.sk.

Peter Štaffen

Niektorí vám priamo na úrade povedia, že sa to nedá. Vy si ale pozriete zákon a viete, že sa to dá.

Peter Štaffen

CEO, Law & Political Science Agency, s.r.o. | Chránená dielňa
Jozef Bednár

Reťaz podaných rúk pomoci pre ľudí so zdravotným znevýhodnením by bez tej vašej neexistovala. Ale ona tu je. A s ňou aj nádej pre naše deti.

Jozef Bednár

otec Maja
Mária Srnáková

Pokiaľ to diagnóza dovoľuje, je dôležité priviesť dieťa k samostatnosti.

Mária Srnáková

mama Mareka
ČO SME DOSIAHLI

Míľniky programu Výpomoc so srdcom

November 2022
Konferencia Neurodiverzita na pracovisku

Máme na Slovensku ľudí, ktorých potenciál nevyužívame? Medzinárodná konferencia Neurodiverzita na pracovisku priniesla skúsenosti a príklady dobrej praxe zo zahraničia v zamestnávaní ľudí s autizmom, ADHD, dyslexiou, dyskalkúliou. Počas konferencie sme predstavili aj Profesia Lab – priestor na spoluprácu zamestnávateľov, komunitných partnerov, škôl, kariérových poradcov a expertov.

Október 2022
Získali sme ocenenie Národná cena kariérového poradenstva 2021

Zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením je téma, ktorej sa v Alma Career Slovakia dlhodobo venujeme. Chceme, aby si každý bez rozdielu mohol nájsť zmysluplnú prácu. Na podporu uchádzačov so zdravotným znevýhodnením sme v roku 2021 vydali príručku s odporúčaniami pre hľadanie si práce. 

Tešíme sa, že naša aktivita nezostala bez povšimnutia a odborná porota slovenského centra Euroguidance ju ocenila Národnou cenou kariérového poradenstva. 

Ďakujeme za toto ocenenie, ktoré je ďalšou ukážkou toho, že venovať sa tejto téme má zmysel. Viac informácií si môžete pozrieť kliknutím sem.

Máj 2021
Sprostredkovali sme skúsenosti so zamestnávaním osôb so zdravotným znevýhodnením

Na webinári Praktická diverzita sme hovorili o tom, ako fungujú na pracovisku ľudia so zdravotným znevýhodnením či o tom, čo predstavuje diverzita na pracovisku. Ako sa na ňu pripraviť a ako ju dosiahnuť? 

Svoje skúsenosti so zamestnávaním ľudí so špecifickými potrebami s nami zdieľali Vojtěch Polášek a Matej Týč (Red Hat) a Eva Jankovičová (Curaprox Slovensko). Skúsenosti s podpornými službami pre zamestnávateľov a zamestnancov so znevýhodnením zdieľali Marek Madro (IPčko.sk) a Ivan Páleník (hendikup.sk). 

Apríl 2021
Spísali sme praktické rady pre firmy a ľudí so zdravotným znevýhodnením hľadajúcich prácu

Zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením prináša rôzne otázky. Ako viesť rozhovor s uchádzačom, ktorý má zdravotné znevýhodnenie? Na aké príspevky mám zo zákona nárok, ak dám prácu človeku s priznanou invaliditou? Odpovede na tieto a ďalšie otázky si môžete pozrieť súhrnne na jednom mieste – v príručke pre firmy. 

Pre uchádzačov a uchádzačky so zdravotným znevýhodnením sme zase spísali praktické odporúčania k hľadaniu si práce, ktoré si vyžaduje prípravu a čas. Ako zistiť, čo chcem robiť a akú prácu si mám nájsť? Mám alebo nemám povedať vopred o svojom zdravotnom znevýhodnení? Aj na tieto otázky nájdete praktické odpovede. 

Október 2020
Aktualizovali sme Dielne.sk

Od októbra 2020 na stránke dielne.sk nájdete nielen chránené dielne, ale aj sociálne podniky, ktoré sa na webe zaregistrovali.

Prostredníctvom tohto portálu sa snažíme podporovať využívanie náhradného plnenia. Umožňujeme jednoduché a prehľadné vyhľadávanie medzi službami a produktami týchto dodávateľov a tiež motivujeme firmy, aby ich využívali počas celého roka. 

Vedeli ste, že chránené dielne a sociálne podniky v tomto období zamestnávajú približne 11 000 ľudí? Keďže nie každý uchádzač o prácu sa vie uplatniť na otvorenom trhu práce, ich udržateľnosť a stabilita sú pre ľudí so zdravotným znevýhodnením veľmi dôležité. 

Ilustračné foto: Chránená dielňa Jakubov 

August 2020
Diverzita na pracovisku

Zisťovali sme, ako sú na Slovensku viditeľní a akceptovaní ľudia s rôznymi inakosťami. Trendy sme porovnali aj v rámci regiónu strednej a východnej Európy, Fínska a niektorých krajín v západnej Európe.

Otázky sme vypracovali v spolupráci s externými expertami v téme diverzity. Zisťovali sme postoje a skúsenosti voči 6 skupinám: ľuďom s viditeľným zdravotným znevýhodnením, LGBTI komunite, ľuďom patriacim k národnostnej menšine alebo etnickej skupine, matkám s deťmi pod 10 rokov, ľuďom nad 55 rokov

Prieskum sme realizovali cez projekt Paylab.com, ktorým Alma Career Slovakia mapuje platové ohodnotenie zamestnancov. Prvý prieskum sme zrealizovali v júni 2018, druhý mierne rozšírený v auguste 2020, aktuálne máme dostupné dáta za rok 2022. Podklady nájdete na tomto odkaze.

September 2020
Čo sú najčastejšie obavy firiem pri zamestnávaní ľudí so zdravotným znevýhodnením?

100 rôznych firiem z celého Slovenska sme sa opýtali, či zamestnávajú aj ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ak áno, tak aj čo sú ich najčastejšie obavy a ak nie, tak aké prekážky vnímajú. Výsledky sme komunikovali aj Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR s návrhom dvoch konkrétnych riešení.