VÝPOMOC SO SRDCOM

Program spoločnosti Profesia, ktorý realizuje v rámci svojich spoločensky zodpovedných aktivít.

 

Cieľom programu je zvyšovať šance ľudí so zdravotným znevýhodnením zamestnať sa na trhu práce.

AKTUALITY

Profesia bez prekážok

V marci 2022 sme spustili program Profesia bez prekážok.

Jeho cieľom je pripraviť študentov vysokých škôl so špecifickými potrebami na vstup na trh práce.

Dizajn bez názvu.png

Čo vás zaujíma? ​

 

Hľadáte konkrétne informácie? Pomôcť vám môžu nasledovné odkazy.