Workshop o Výpomoci so srdcom

Pre firmy a kariérnych poradcov odborných škôl pripravujeme bezplatný workshop ku zamestnávaniu ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa uskutoční 25. februára o 13,30 hod. v spoločnosti Profesia na Pribinovej 19 v Bratislave. Záujemci môžu kontaktovať Annu Podlesnú na podlesna@profesia.sk

 

Predstavíme možnosti zamestnávania pre rôzne typy hendikepov aj s ukážkami vzorového pracovného miesta, ukážeme štatistiky z otvoreného trhu práce a odporučíme, ako čo najlepšie využiť potenciál Profesia Days v Bratislave (4. - 5. marca 2020 v Incheba Expo Bratislava).

Workshop pripravujeme v spolupráci s Inštitútom pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, TASPO, Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Platformou rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

O čom je Výpomoc so srdcom

Na Slovensku žije približne 153 000 ľudí so zdravotným postihnutím v produktívnom veku, ktorí sú mimo trhu práce a potenciálne by mohli pracovať.   

Spoločnosť Profesia vytvorila program Výpomoc so srdcom s cieľom zvýšiť šance ľudí so zdravotným znevýhodnením na trhu práce. Firmám umožňujeme bezplatný prístup ku životopisom ZŤP uchádzačov cez www.profesia.sk,  a informujeme ich o možnosti využiť pracovné kapacity chránených dielní cez www.dielne.sk. Prepája školy, kde študujú žiaci so zdravotným znevýhodnením (ZZ) s firmami, ktoré majú záujem zaviesť inovatívny benefitný systém pre zamestnancov. V rámci odbornej praxe chodia študenti so ZP (väčšinou mentálnym) do firiem alebo domácností zamestnancov a trénujú služby, ktoré študujú v rámci  svojich odborov (napr. domáce práce, záhradné práce, masáže, manikúra, starostlivosť o zvieratá a pod.) V rámci prípravy na otvorený trh práce môžu školy, neziskové organizácie a chránené dielne ponúkať svoje služby aj cez www.domelia.sk.   

Program Výpomoc so srdcom má svoje miesto na najväčších veľtrhoch práce – Profesia Days. Spoločnosť pre ZŤP uchádzačov počas podujatia zabezpečuje služby, ktoré im uľahčujú hľadanie práce (tlmočníkov posunkového jazyka, odborné poradenstvo ku pracovnej a osobnej asistencii, legislatívne poradenstvo, pomoc so zverejnením životopisov na www.profesia.sk).

Čo hovoria prieskumy?

V septembri 2018 sme zrealizovali celoslovenský prieskum zameraný na postoje zamestnancov voči inakostiam. Na vzorke 2241 respondentov sme cez www.platy.sk zistili, že len 16 % z nich má na súčasnom pracovisku skúsenosť s kolegyňou/kolegom, ktorá/ý má zdravotné znevýhodnenie (ďalej ZZ). Pri hlbšom skúmaní sme identifikovali, že ak takúto skúsenosť zamestnanec mal, jeho postoj voči kolegom so ZP bol pozitívny. U tých, ktorí osobnú skúsenosť nemali prevládal viac neutrálny postoj. Na strach, nedorozumenia a predsudky voči práci od zamestnancov so ZZ sme narazili aj pri inom prieskume, zameranom na domáce práce.  

​V rámci programu Výpomoc so srdcom pomáhame vzniku rôznych pilotných projektov, cez ktoré firmy získavajú skúsenosti so zamestnávaním ľudí so zdravotným znevýhodnením. Veríme, že osobná skúsenosť ľudí vo firmách je mostom k odstraňovaniu predsudkov a bariér  a dlhodobo môže viesť k pracovným príležitostiam aj pre túto skupinu uchádzačov o prácu.   

 

Prieskum o potrebách uchádzačov o prácu so zdravotným znevýhodnením 

 

Na pracovnom portáli profesia.sk môžu uchádzači o prácu uviesť, že sú občanmi so zdravotným postihnutím a popísať, aké práce nemôžu vykonávať. V októbri 2019 sme sa opýtali uchádzačov v tejto kategórii, akú pomoc by uvítali pri hľadaní práce. Do prieskumu sa zapojilo 810 respondentov. Najvyšší záujem bol o kariérne a legislatívne poradenstvo, pomoc s tvorbou životopisu a cvičné rozhovory s personalistami. Tieto služby poskytujeme bezplatne aj v spolupráci s Inštitútom pracovnej rehabilitácie a TASPO počas Profesia Days.

© 1997-2019 Profesia. Všetky práva vyhradené. PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media.