top of page

VÝPOMOC SO SRDCOM

Program spoločnosti Profesia, ktorý realizuje v rámci svojich spoločensky zodpovedných aktivít.

 

Cieľom programu je zvyšovať šance ľudí so zdravotným znevýhodnením zamestnať sa na otvorenom trhu práce.

Chcem sa prihlásiť do Výpomoci so srdcom

Ste osoba so zdravotným znevýhodnením a hľadáte si prácu? Potrebujete pomoc pri hľadaní?

Kliknite nižšie a zaregistrujte sa.

profesia-cover-zdravotne-znevyhodnenie.png

Pomôcky pre inkluzívny trh práce ​

 

Tu sú odkazy na materiály, ktoré ponúkame bezplatne s cieľom podporiť inkluzívny trh práce na Slovensku.

Konferencia Neurodiverzita na pracovisku​

Máme na Slovensku ľudí, ktorých potenciál nevyužívame? Medzinárodná konferencia Neurodiverzita na pracovisku (22. novembra) priniesla skúsenosti a príklady dobrej praxe zo zahraničia v zamestnávaní ľudí s autizmom, ADHD, dyslexiou, dyskalkúliou. Počas konferencie sme predstavili aj Profesia Lab - priestor na spoluprácu zamestnávateľov, komunitných partnerov, škôl, kariérových poradcov a expertov.

 

Záznam z konferencie si môžete pozrieť tu:

bottom of page