VÝPOMOC SO SRDCOM

Program spoločnosti Profesia, ktorý realizuje v rámci svojich spoločensky zodpovedných aktivít.

 

Cieľom programu je zvyšovať šance ľudí so zdravotným znevýhodnením zamestnať sa na trhu práce.

AKTUALITY

Národná cena kariérového poradenstva 2021 

V októbri 2021 si naše aktivity na zlepšenie zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením všimlo aj slovenské centrum Euroguidance a ocenilo našu príručku pre uchádzačov.

profesia-cover-zdravotne-znevyhodnenie.png

Čo vás zaujíma? ​

 

Hľadáte konkrétne informácie? Pomôcť vám môžu nasledovné odkazy.