Skip to content Skip to footer

Ste osoba so zdravotným znevýhodnením a hľadáte si novú prácu?

Cieľom programu je zvyšovať šance ľudí so zdravotným znevýhodnením zamestnať sa na otvorenom trhu práce.
AKO POMÁHAME

O čom je Výpomoc so srdcom

V Alma Career Slovakia chceme, aby si každý mohol nájsť prácu, ktorá bude napĺňať jeho potreby a bude v nej spokojný. A myslíme pri tom aj na ľudí, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie.

V rámci programu pomáhame vzniku rôznych pilotných projektov, cez ktoré firmy získavajú skúsenosti so zamestnávaním ľudí so zdravotným znevýhodnením. Veríme, že osobná skúsenosť ľudí vo firmách je mostom k odstraňovaniu predsudkov a bariér a dlhodobo môže viesť k pracovným príležitostiam aj pre túto skupinu uchádzačov o prácu.   

ODPORÚČAME

Pomôcky pre inkluzívny trh práce

Odkazy a materiály, ktoré ponúkame bezplatne s cieľom podporiť inkluzívny trh práce na Slovensku.

Niektorí vám priamo na úrade povedia, že sa to nedá. Vy si ale pozriete zákon a viete, že sa to dá.

Peter Štaffen

CEO, Law & Political Science Agency, s.r.o. | Chránená dielňa

Reťaz podaných rúk pomoci pre ľudí so zdravotným znevýhodnením by bez tej vašej neexistovala. Ale ona tu je. A s ňou aj nádej pre naše deti.

Jozef Bednár

otec Maja

Pokiaľ to diagnóza dovoľuje, je dôležité priviesť dieťa k samostatnosti.

Mária Srnáková

mama Mareka
KONTAKTUJTE NÁS

Máte otázky alebo potrebujete poradiť?

Ak máte otázku, potrebujete pomoc alebo máte nápad na vylepšenie, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám zodpovieme všetky otázky.

Alma Career Slovakia, s r.o.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.