Pracovisko bez bariér

Inšpirujte sa, aké rôzne pomôcky a služby sú k dispozícii na začlenenie zamestnanca so znevýhodnením. Podklad sme pripravili v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Letmo SK a HandCubeKeys. Ďakujeme.
 

Leták na stiahnutie

O čom je Výpomoc so srdcom

Na Slovensku žije približne 153 000 ľudí so zdravotným znevýhodnením (ZZ) v produktívnom veku, ktorí sú mimo trhu práce a potenciálne by mohli pracovať. 

 

V Profesii chceme, aby si každý mohol nájsť prácu, ktorá bude napĺňať jeho potreby a bude v nej spokojný. A myslíme pri tom aj na ľudí, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie.

 

V rámci programu Výpomoc so srdcom pomáhame vzniku rôznych pilotných projektov, cez ktoré firmy získavajú skúsenosti so zamestnávaním ľudí so zdravotným znevýhodnením. Veríme, že osobná skúsenosť ľudí vo firmách je mostom k odstraňovaniu predsudkov a bariér a dlhodobo môže viesť k pracovným príležitostiam aj pre túto skupinu uchádzačov o prácu.   

Čo Výpomoc so srdcom ponúka firmám

Program Výpomoc so srdcom zvyšuje šance ľudí so zdravotným znevýhodnením na trhu práce. Firmám pomáhame hľadať vhodné spôsoby, ako otvoriť svoje dvere pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Poskytujeme im bezplatný prístup ku životopisom uchádzačov so ZZ v databáze životopisov na Profesia.sk a informujeme ich aj o možnosti využiť chránené dielne a sociálne podniky cez Dielne.sk. Vysvetľujeme, ako funguje proces začlenenia či práca pracovného asistenta.

 

Čo Výpomoc so srdcom ponúka uchádzačom o prácu

Podávame pomocnú ruku pri hľadaní uplatnenia na trhu práce. Sme tu pre študentov po skončení školy, ľudí v produktívnom veku po prekonaní ochorenia či úrazu a stojíme aj pri tých, ktorí stratili prácu z dôvodu získaného ochorenia počas pracovného života. Riešenia hľadáme spolu s rodičmi detí s rôznymi špecifickými potrebami. 

 

Prieskumy

Pravidelne mapujeme potreby uchádzačov o prácu so špecifickými potrebami na trhu práce. Zisťujeme postoje voči inakostiam na pracoviskách na Slovensku, a ďalších krajinách cez naše portály združené pod www.paylab.com
Pýtame sa firiem, aké prekážky vnímajú pri zamestnávaní ľudí so zdravotným znevýhodnením a naše zistenia formujeme do rôznych odporúčaní pre štátne inštitúcie.

Aktuálne prieskumy si môžete pozrieť v časti Aktuality alebo vypočuť na podujatiach, ktoré sú tam uvedené.

© 1997-2019 Profesia. Všetky práva vyhradené. PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media.