Skip to content Skip to footer

Model Profesia Labu

Inkluzívne zamestnávanie je veľmi široký pojem. My ho vnímame ako talent manažment. Zameriavame sa na schopnosti a zručnosti uchádzača a jeho zdravotné či iné znevýhodnenie je dôležité len z pohľadu toho, ako danú prácu vykonávať môže. Aké úpravy na pracovisku, pomocné technológie či pracovný koučing mu môžu pomôcť uspieť. Model Profesia Labu vznikol na základe…

Read More

Prvé poznatky z Profesia Labu

Máme za sebou vyše 30 návštev firiem. Vďaka 12 zamestnávateľom si 60 uchádzačov o prácu mohlo skúsiť už nielen manuálne práce, ale aj odborné. Toto sú prvé pozorovania: Postoje voči zamestnávaniu ľudí so zdravotným znevýhodnením sa budú meniť len vtedy, keď budeme mať viac praktických skúseností. Vždy je to…

Read More