Skip to content Skip to footer

Máme za sebou vyše 30 návštev firiem. Vďaka 12 zamestnávateľom si 60 uchádzačov o prácu mohlo skúsiť už nielen manuálne práce, ale aj odborné.

Toto sú prvé pozorovania:

Postoje voči zamestnávaniu ľudí so zdravotným znevýhodnením sa budú meniť len vtedy, keď budeme mať viac praktických skúseností.

Vždy je to o konkrétnych ľuďoch. A nie je hanba priznať, že mnohí mali strach z toho, akí uchádzači prídu na exkurziu do firmy. Naším cieľom je budovať osobnú skúsenosť s podporou odborníkov. Po skončení exkurzií si už ľudia vo firmách lepšie dokážu predstaviť, aké by to mohlo byť, ak by danú prácu vykonával človek so znevýhodnením.

Osobnú skúsenosť získali aj recruiteri. Nie raz sme počuli, že firma podporuje diverzitu a inklúziu, ale je to “moja prvá skúsenosť s uchádzačom, ktorý má zdravotné znevýhodnenie.”

Profesia Lab je postavený na modeli, ktorý vychádza z potrieb neurodivergentných uchádzačov. Rieši 20 % najčastejších príčin, prečo si ľudia nevedia nájsť a udržať prácu. My ho aplikujeme na akékoľvek znevýhodnenie a zameriavame sa na zručnosti a potenciál ľudí. Podporu dostanú do tej miery, do akej ju potrebujú. Kľúčová je pre nás motivácia uchádzača o prácu uspieť.

Stokrát môžeme počuť o odporúčaných postupoch. Až kým neurobíme chybu a nevidíme “prečo”, nepochopíme to. Niektorí túto skúsenosť zažili a veríme, že pre budúcnosť to budú najlepší supervízori ľudí so znevýhodnením. Lebo majú veľké srdce a poučia sa z toho.

V Profesia Labe sme zmenili poradie – najskôr sú exkurzie, potom upravený pohovor a prax. Dôležité je, aby firma uchádzača zažila a videla, ako by danú prácu mohol vykonávať. Pre ľudí bez praxe je možnosť zažiť reálnu firmu a dostať šancu ohmatať si prácu kľúčová.

V prípade neurodivergentných ľudí je potrebný dlhší čas, aby sme videli talent človeka. Najmä o toto sa snažíme pri praxiach, ktoré budú teraz nasledovať (jún – august). Firmy dostanú šancu bezplatne zverejniť ponuku na prax na našom samostatnom portáli. Túto ponuku tam môžu mať dlhodobo, ak budú chcieť. Profesia Lab bude kontinuálne pokračovať ako súčasť programu Výpomoc so srdcom.
Vízia pre budúcnosť je taká, že vždy keď nájdeme uchádzača s potenciálom pre danú prácu, budeme kontaktovať firmu, absolvujeme exkurziu a následne sa rozhodne podľa obojstrannej skúsenosti o ďalšom postupe.

Obrovské ďakujeme #deutschetelekomitsolutions #deutschetelekomserviceseurope #dxctechnology #mestobratislava #dopravnypodnik #profesia #olo #bratislavskavodarenskaspolocnost #tesco #slovenskasporitelna #vseobecnauverovabanka #mestskakniznicabratislava