Skip to content Skip to footer

Prvé poznatky z Profesia Labu

Máme za sebou vyše 30 návštev firiem. Vďaka 12 zamestnávateľom si 60 uchádzačov o prácu mohlo skúsiť už nielen manuálne práce, ale aj odborné. Toto sú prvé pozorovania: Postoje voči zamestnávaniu ľudí so zdravotným znevýhodnením sa budú meniť len vtedy, keď budeme mať viac praktických skúseností. Vždy je to…

Read More