Skip to content Skip to footer

Pracovno-právna dokumentácia v ľahšie-čitateľnom formáte

Ľahšie-čitateľný formát pracovno-právnej dokumentácie je dôležitý najmä pre ľudí s intelektovým znevýhodnením, aby sa mohli samostatne zapájať do pracovného života. V spolupráci s Luciou Cangárovou sme spracovali najčastejšie používané dokumenty v čiernobielom formáte (ČB) a obrázkovom formáte
Chápeme, že každá firma má svoje vlastné dokumenty. Dokumenty v ľahšie-čitateľnom formáte sú doplnkové a ich cieľom je pomôcť zamestnávateľom pri komunikácii s uchádzačmi o prácu. 
Európske pravidlá tvorby ľahko-čitateľných a ľahko-zrozumiteľných informácií si môžete pozrieť tu: kliknite tu

Dohoda o brigádnickej práci študenta

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

Dohoda o pracovnej činnosti

Dohoda o vykonaní práce

Pracovná zmluva

Výplatná páska

Dohoda o skončení pracovného pomeru

Okamžité skončenie pracovného pomeru