Skip to content Skip to footer

Pri zamestnávaní ľudí so znevýhodnením rozlišujeme, či ide o uchádzača s pracovnými skúsenosťami alebo bez. Zručnosti a schopnosti človeka ovplyvňuje aj to, či je zdravotné znevýhodnenie vrodené, alebo vstúpilo do života človeka v jeho produktívnom veku – keď pracoval.

Najťažšie zamestnateľnou skupinou sú podľa svetových štatistík ľudia s mentálnym postihnutím a neurodivergentní uchádzači. Až 90% uchádzačov so zdravotným znevýhodnením si nedokáže udržať prácu kvôli nedostatku sociálnych a komunikačných zručností. 

Preto v Alma Career Slovakia využívame model, ktorý zohľadňuje najčastejšie prekážky pre uplatnenie sa na otvorenom trhu práce u akýchkoľvek uchádzačov so znevýhodnením.

💡 TIP! Prečítajte si našu príručku pre firmy: