Skip to content Skip to footer

H ľadáte si prácu a nedarí sa Vám? V roku 2018 sme urobili prieskum medzi uchádzačmi o prácu na profesia.sk, ktorí mali v životopise uvedenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Pýtali sme sa ich, čo by im mohlo pomôcť, aby si prácu úspešne našli.

Vyše 50 % z nich uviedlo kariérové poradenstvo a pomoc pri zorientovaní sa v pracovno-právnej agende. Takmer 20 % by uvítalo pomoc s tvorbou životopisu, prípravu na pracovný pohovor, asistenciu pracovného začlenenia a ďalšie. 

Na základe týchto dát sme ešte v roku 2018 vytvorili program Výpomoc so srdcom a začali poskytovať individuálne poradenstvo. Praktické skúsenosti sme spísali aj do príručiek, ktoré v roku 2021 získali Národnú cenu kariérového poradenstva.

V januári 2023 sme spustili Profesia Lab postavený na vedecky overených poznatkoch z Michigan State University. 

Každý štvrtý uchádzač so znevýhodnením si v roku 2018 našiel prácu cez profesia.sk. Naším cieľom je, aby do roku 2025 uspel každý druhý.

Ako vieme pomôcť Vám?

Najrýchlejšie je pravidelné poradenstvo pre uchádzačov so znevýhodnením, ktoré robíme každý utorok.

Profesia Lab je niekoľko mesačný proces. 

Prvé 3 mesiace uchádzači raz týždenne absolvujú 2 hodiny tréningu na sociálne a komunikačné zručnosti pre pracovný život. Hneď v úvode vypĺňajú dotazník JOBS, na základe ktorého spoznáme úroveň kritických zručností pre otvorený trh práce.

Po prípravnej fáze nasledujú návštevy firiem, kde si môžu účastníci Profesia Labu vyskúšať prácu podľa svojho záujmu, schopností aj vzdelania. Zamestnávatelia uchádzačov zároveň spoznávajú pri práci. Naším cieľom je vytvoriť dostupné príležitosti pre každého – regionálne aj odborne.   

Posledná fáza sú praxe. Uchádzači s pomocou pracovných koučov reagujú na pracovné inzeráty, upravujú svoje životopisy a pripravujú sa na pracovné pohovory.  Firmám v rámci prípravy komunikujeme, aké typy podpory budú na pracovisku potrebné a poskytujeme im dôležité informácie o inkluzívnom zamestnávaní.

Podľa analýzy inzerátov na profesia.sk je prax najčastejšou požiadavkou zamestnávateľov a ľudia so znevýhodnením ju často nemajú. Preto účastníkov Profesia Labu sústredíme na získanie praxe, na ktorú môže nadväzovať v budúcnosti aj pracovná ponuka. 

Najbližší výber do Profesia Labu budeme robiť v októbri 2023.